Küresel finans sektörü, 2017’de blockchain teknolojileri geliştirmek için ayırdığı toplam bütçeyi yüzde 67 oranında artırdı.

ABD merkezli piyasa araştırma firması Greenwich Associates tarafından yayımlanan raporda, küresel ölçekteki finansal hizmetler sunan kuruluşların, blockchain teknolojileri geliştirmek üzere 1,7 milyar doların üzerinden bütçe ayırdıkları açıklandı. Finans kurumlarının 2017 yılında blockchain için ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 oranında artış gösterdi.

Araştırmaya katılan bankacılık kurumlarının yüzde 10’u, blockchain teknolojileri üzerine araştırma yapma ve bu teknolojiye uygun ürün geliştirme konularına ayırdıkları bütçeleri 10 milyon dolar ve daha yukarıya çıkardıklarını söylediler. Katılım gösteren finans kuruluşlarının yüzde 14’ü ise, halihazırda blockchain çözümü ürettiklerini de ifade etti.

Finans kuruluşlarının blockchain kullanım oranı 2 senede yüzde 75 seviyesine gelecek

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, blockchain tabanlı teknolojilerin finansal hizmetler sektörüne yayılma oranının, önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 75 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

CIO’ların Yüzde 77’sinin Planında Blockchain Yok

Raporun yazarı ve şirketin pazar araştırmaları başkan yardımcısı Richard Johnson yaptığı açıklamada, finansal hizmetler sunan firmalarla gerçekleşen birebir görüşmelerinde geçiş sürecinin sancılı olduğu öğrendiklerini aktardı. Görüşme yaptıkları yöneticilerin yüzde 50’sinden fazlasından, teknolojiyi uygulamaya geçirme süreci hakkında “beklenenden daha zor” cevabını aldıklarını iletti.

Kurum başına ortalama 18 tam zamanlı çalışan blockchain teknolojileri geliştiriyor

2018 yılının başı itibarıyla blockchain teknolojileri geliştirmeye başlayan 200 civarında küresel kurumla yapılan görüşmede, blockchain konusuna ayrılan personel sayısının da ikiye katlandığı açıklandı.

Yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri sonuçları aktaran firma, genel olarak üst düzey bir bankanın şu anda blockchain teknolojileri geliştirmeye odaklanan yaklaşık 18 tam zamanlı çalışanı olduğunu söyledi.

Rapor, son iki yıldır finansal kurumlar tarafından blockchain teknolojisi üzerinde yapılan yatırımların arttığına işaret ediyor. Şirketin 2016 yılının başında yayımladığı ankette, 2016 yılı sonunda blockchain alanında finansal ve teknoloji firmalarının toplam harcamalarının 1 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin etmişti.

22 Avrupa ülkesinden blockchain ortaklığı

Avrupa Komisyonu resmi bir açıklama yaparak 22 Avrupa ülkesinin blockchain ortaklığı konusunda uzlaşmaya vardığını aktardı.

Avrupa Komisyonu’nun düzenlediği “Dijital Day 2018” toplantısında önde gelen Avrupa ülkeleri gerek finans, gerekse politik konularda gündem belirleyen kararlara imza attılar. Fintech dünyasını ilgilendiren konuların başındaysa blockchain hususunda alınan ortaklık kararı geliyordu. Gerçekleşen toplantının sonucunda, 22 Avrupa ülkesi blockchain teknolojileri geliştirme konusunda güç birliği yapmaya karar verdikleri duyuruldu. Alınan karar, Avrupa Komisyon’u sözcüleri tarafından resmi bir basın açıklamasıyla paylaşıldı.

Komisyonun hedefi, Avrupa’yı blockchain ve yapay zeka konusunda lider yapmak

Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan resmi basın açıklamasında 22 ülkeden meydana gelen “Avrupa Blockchain Ortaklığı” oluşumunun ilk deklarasyonu imzalandığı aktarıldı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısının açıklamasında, Avrupa’nın blockchain ve yapay zeka teknolojileri konusunda dünyaya liderlik etmek istediğinin altı çizildi.

Basın açıklamasında, kurulan ortaklığın ardından üye devletler arasında gerek teknik, gerekse regülasyonlar konusunda deneyim ve uzmanlık alışverişinde bulunulması şart koşuldu. Avrupa sınırları içinde geliştirilecek olan blockchain ve yapay zeka projelerinin standartları belirlemesi gerektiği savunuldu. Gerek özel, gerekse halka açık sektörlerde blockchain teknolojilerinin kullanılmasının elzem olduğu vurgulandı.

Blockchain Türkiye Platformu Kuruldu