Global Yatırım Holding’in 2017 yılına ilişkin konsolide gelirleri yüzde 28 artışla 805,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.  

Grubun konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 2016 yılına oranla yüzde 21 artarak 278,4 milyon TL seviyesine ulaştı.

Global Ports Holding Plc’nin (GPH) Londra Borsasındaki halka arzında ortak satışından elde edilen 360 milyon liralık nakit giriş ve F.A.B. Partners (FAB) sermaye katılımından elde edilen 245 milyon TL tutarında fonlar, FAVÖK veya gelir tablosunun altında değil, UFRS kurallarına göre doğrudan öz kaynaklar altında muhasebeleştirildi.

Biyokütle kaynaklı ilk elektrik santrali 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 17.2MW kurulu güç ile ticari işletmeye alındı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında olan ve 125MW kurulu güce ulaşması beklenen biyokütleye dayalı elektrik üretiminin önümüzdeki dönemlerde grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulunması bekleniyor.

Toplam özkaynaklar konsolide bazda yüzde 75 oranında artış göstererek 2016’daki 912,6 milyon TL seviyesinden 2017 yılında 1.594,8 milyon TL seviyesine ulaştı. Holding solo bazda neredeyse tamamen sıfırlanan borçlanma ile net borç 498,6 milyon TL’den azalarak 88,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, borçlardaki bu azalış önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderini önemli derecede azaltacaktır.

Global Yatırım Holding (GYH), 2017 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak, 630 milyon TL’den 805,9 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi. Grup bünyesinde, başta liman işletmeciliği işkolu olmak üzere tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

Grup 2017 yılında, 2016 yılında açıkladığı 230,6 milyon TL’ye kıyasla 278,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Grubun faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2017 yılı gelirleri, 2016 yılına kıyasla yüzde 22’lik artış göstererek 424,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, Türkiye’nin jeopolitik gelişmelerinden etkilenmeyen ticari liman operasyonlarından sağlandı. Hem konteyner hem de kargo hacminde güçlü bir büyüme elde edildi. Liman bölümünün operasyonel FAVÖK’ü 2016 yılında 229,5 milyon TL’den 2017 yılında 274,6 milyon TL’ye yükseldi. Bu artış, yüksek marjlı konteyner ticaretindeki hacim artışı, yükselen operasyonel verimlilik ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının bir sonucu olarak değerlendirildi. Diğer taraftan, iyi çeşitlenmiş liman ağı sayesinde liman işkolu 2017 yılında toplam yolcu sayısında Valetta (Malta), Barcelona, Malaga kruvaziyer limanları ile organik; İtalyan limanların ilk kez konsolidasyona dahil olmasının etkisi ile inorganik olmak üzere toplamda %152 oranında büyüme yakaladı. Ayrıca, liman işkolunun Türkiye dışındaki limanları 2017 yılında hem gelir hem FAVÖK büyümesi sağladı.