Global Yatırım Holding’in (GYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yaklaşık yüzde 38 artarak 4.6 milyar TL’den 6.4 milyar TL’ye ulaştı.

Global Yatırım Holding (GYH), 2023 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide net karını 262,2 milyon TL’den 530,2 milyon TL’ye çıkardı. Global Yatırım Holding’in IFRIC 12 etkisi hariç toplam konsolide gelirleri 2023’ün ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 artarak 4.6 milyar TL’den 6.4 milyar TL’ye ulaştı. Holding’in konsolide FAVÖK’ü de 2023’ün ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 artarak 2.6 milyar TL seviyesine ulaştı. FAVÖK artışı, gelirdeki artıştan daha da güçlü oldu. Böylece marjda bir genişleme elde edildi.Bu artışlarda başta liman ve finans olmak üzere iş kollarının güçlü performansları etkili oldu.

Grubun yılın ilk 9 ayında elde ettiği 530,2 milyon TL’lik konsolide net kar rakamının içerisinde 755,4mn TL’si amortisman gideri ve 68,1mn TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 823,5mn TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

Amortisman giderleri, Türk Lirası’nın rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2022’nin ilk 9 ayındaki 529,4 milyon TL’den 2023’de 755,4 milyon TL seviyesine yükseldi.

Grubun net faiz gideri de 2022’nin ilk 9 ayındaki 347,8mn TL seviyesinden, 2023’de 501,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu yükselişte en önemli etkenler LIBOR artışı ve TL`nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı oldu.

 

‘100 yıllık mirası yaşatma sorumluluğunu taşıyoruz’

Zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen yılın ilk dokuz ayında başarılı bir performans sergilediklerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız, tarihin bu anlamlı noktasında başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizin kurucularını, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek 100. yıllara nice başarılarla, hep birlikte taşıyacak olmanın heyecanını hissediyoruz. Ulu Önderimizin bize miras bıraktığı yolda kararlılıkla yürümeye devam ederken, bu mirası yaşatma sorumluluğunu yüreklerimizde taşıyoruz” dedi.

 

‘Etkileyici net kar, gelir ve EBITDA rakamlarına sahibiz’

Küresel ekonomi için jeopolitik risklerin ciddi bir şekilde arttığına dikkat çeken Kutman, “Birçok ülke, tarihsel trendlerin üzerinde, yüksek enflasyonla mücadele ediyor ve bu durum da sıkı para politikalarının sürdürülmesine yol açıyor. Bu süre zarfında, belirsiz koşullarda ve sınırlı öngörüyle faaliyet göstermenin zorluklarına rağmen, olumlu sonuçlar elde etmeye devam ettik. 2023’ün ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında etkileyici net kar, gelir ve EBITDA rakamlarına sahip olduğumuzu gururla ifade edebilirim.  Mevcut düzeydeki kararlılık ve performansımızı sürdürerek, yılın son çeyreğinde daha da başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

‘Limanlarda güçlü talep devam ediyor, doluluk oranları %110’un üzerinde’

Üçüncü çeyrek boyunca kruvaziyer turizmine olan güçlü talep sürerken; rezervasyonların 2019 seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Kutman, şöyle devam etti: “Kruvaziyer turizmine olan güçlü talep 3. çeyrekte de güç kazamaya devam etti; gemilerin doluluk oranları 2. çeyrekte yüzde 95- yüzde 109 bandında iken; 3. çeyrekte yüzde 110- yüzde 115 bandına yükseldi. GPH özelinde baktığımızda, limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı Ağustos 2023`te yüzde 115 olarak gerçekleşti. 2024 yılına ilişkin talep de hızla artmaya devam ediyor. Limanlarımıza Nisan 2023- Mart 2024 dönemi için 11.8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz. Cruise Industry News’e göre, 2027’nin sonuna kadar kruvaziyer sektöründeki yolcu kapasitesinin, Covid öncesi seviyelerden yüzde 45 büyüme oranıyla 40 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.

 

Tahvil ihracı son yılların en düşük faizli borçlanması oldu

Global Ports Holding’in 330 milyon ABD dolar tutarında, yüzde 7,87 sabit kupon faizli tahvil ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatan Kutman, “Söz konusu tahvil ihracı, iki uluslararası derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir kredi notu aldı. Dünyanın en önde gelen birkaç sigorta ve varlık yönetim kuruluşunun katıldığı tahvil ihracı, Türkiye’de doğan bir şirketin son dönemlerdeki en düşük faizli ve uzun vadeli borçlanma işlemlerinden biri oldu. Elde edilen kaynağın büyük bir kısmı Sixth Street ile olan teminatlı kredi borçlanmasının vadesinden yaklaşık 3 yıl önce erken kapatılmasında kullanıldı. Kalan kısmı ise özellikle Karayipler bölgesindeki liman portföyünün genişletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Naturelgaz’ın, pazarda öncü konumunu koruyamaya devam ettiğini kaydeden Kutman, şirketin 2023’ün ilk dokuz ayında hem kapasite artırıcı hem de maliyet azaltıcı yatırımlara odaklanarak, bu yatırımlar için yaklaşık 230 milyon TL harcama gerçekleştirdiğini vurguladı.

Consus Enerji’nin ise Ağustos ayında 2,05 MW kurulu güçteki ilk dağıtık güneş santralinin işletmeye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücünün 96,2 MW’a çıktığını anlatan Mehmet Kutman, “Ayrıca, 14.8 MW’lık güneş santraline (hibrit ve dağıtık) ilişkin yatırım süreçleri devam etmekte. Bunun yanı sıra, bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında 2,30 MWp kapasitedeki ve yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ile 1 MWp kapasitedeki GES’lerin yatırım süreçlerine devam ediliyor” dedi.

 

‘Net Borç / FAVÖK 11.6x’den 4.0x’e düştü’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Holding, 2021 yılından bu yana, borç yükünü azaltmak için önemli adımlar atıyor. Son iki yılda, döviz cinsinden hesaplandığında, holding solo borcu neredeyse yarı yarıya azaldı. Aynı zamanda karlılık, başta kruvaziyer liman işletmeleri ve menkul kıymet & varlık yönetimi iş kollarının planlananın üzerinde performans göstermelerinin nedeniyle önemli oranda artmıştır. Sonuç olarak, Holding Net Borç / FAVÖK oranı, 30.09.2023 itibarıyla konsolide bazda en yüksek olduğu dönemlerden biri olan 2021 yılı sonundaki 11.6x’den 4.0x seviyesine geldi” dedi.

 

Limanlarda gelir 2.6 milyar TL’yi aştı

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirler, 2023’ün ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118’lik artışla 2 milyar 654 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 133 artışla 1 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti.

Global Ports Holding’in (GPH) portföyündeki limanlarına gelen kruvaziyer gemilerinin ortalama doluluk oranı Ağustos 2023’te yüzde 115’e ulaştı. Eylül 2023’te GPH limanlarına gelen gemi sayısı 2022 yılı Eylül ayının yüzde 16 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Eylül ayında 2022 Eylül seviyesinin yüzde 31 üzerinde gerçekleşti.

 

Naturelgaz’da 184,4 milyon TL net nakit fazlası

Naturelgaz’ın satış hacmi yılın ilk 9 ayında yüzde 6 artışla 173 milyon sm3’e ulaştı. Şehir Gazı iş kolu satış hacmi, 2023’ün ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 74,2mn Sm3 oldu. Naturelgaz’ın gelirleri, 2023’ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında düşerek 2.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt karı ise aynı dönemde yüzde 35 azalarak 425,9 milyon TL olurken; FAVÖK de aynı dönemde yüzde 40 oranında daralarak 363,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Gelirler, brüt karlılık ve FAVÖK’ü baskılayan en önemli etkenler enflasyonist piyasa koşullarına bağlı olarak lojistik ve elektrik giderleri ile faaliyet giderlerindeki artış oldu. Sektör dinamikleri gereği, maliyet artışlarının müşteri fiyatlarına yansıması eş zamanlı olmuyor, sonraki dönemlere sarkıyor. Bu nedenle şirket bu maliyetleri bir süre müşteriye yansıtmadan, üstlenmek zorunda kalıyor.

Naturelgaz’ın bu yılki önemli bir odağı maliyetleri azaltıcı ve kapasiteyi arttırıcı yatırımlar oluyor. Bu amaçla şirket, yılın ilk dokuz ayında tamamını özkaynaklarından karşılayarak yaklaşık 230 milyon TL’lik bir yatırım harcaması yaptı. Şirket, Endüstriyel CNG tesisi açılışları, çekici alımları ve GES yatırımları ile lojistik ve elektrik giderlerini azaltmayı planlıyor. Diğer taraftan, basınç düşürme ekipmanlarının üretim tesisi yatırımı ile de müşteri sahalarında kullanılan ekipmanların verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Karlılığı sınırlayan diğer bir faktör de yatırımların amortisman giderlerindeki artış oldu.

Özkaynaklardan karşılanan yatırım harcamaları ve Nisan 2023 tarihinde yapılan 350 milyon TL temettü ödemesine rağmen Naturelgaz’ın 30 Eylül 2023 itibarıyla 184,4 milyon TL net nakit fazlası bulunuyor.

 

Elektrik üretiminde tavan fiyat FAVÖK’ü sınırladı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri, 2023’ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 645,5 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK ise 2023’ün ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 4 artışla 171 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’ün  sınırlı artışında,  döviz kurundaki artışın TL bazlı maliyetlerdeki artış oranına kıyasla düşük kalması ve devam eden tavan fiyat uygulamaları kaynaklı elektrik fiyatlarındaki sınırlamalar etkili olmuştur.

 

Madende yurt içinde talep güçleniyor

Maden iş kolu, Avrupa pazarlarında resesyona bağlı olarak talepte yaşanan daralma sonucu, yurt içi pazarda gerçekleşen daha güçlü talebe rağmen 2023’ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38’lik azalışla 266.172 ton satış hacmi gerçekleştirdi. Maden iş kolu, İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere dünyaya 184 bin 955 ton feldspat ihraç ederken, yurt içi satış hacmi 81.217 ton olarak gerçekleşti.

Maden iş kolunun gelirleri 2023’ün ilk dokuz ayında 267,7mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK 2023’ün ilk dokuz ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 35 azalışla 59,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’teki gerileme satış hacmindeki daralmanın yanısıra, enflasyon ve diğer etkenlere bağlı TL bazlı üretim maliyetlerindeki artışın döviz kurlarındaki artıştan daha yüksek olması ve bunun operasyonel kar marjları üzerinde yarattığı olumsuz etkiye bağlı olarak gerçekleşti.

 

Gayrimenkulde gelirler 89,1 milyon TL’ye ulaştı

Gayrimenkul iş kolu, 2023’ün ilk dokuz ayında gelirlerinde 38 milyon TL, FAVÖK’te ise 16,3 milyon TL artış kaydetti; gelirler 89,1 milyon TL, FAVÖK ise 41,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki iyileşme yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti.

 

Menkul kıymet&Portföy yönetiminde yüzde 317’lik FAVÖK artışı

Menkul kıymet&Portföy yönetimi iş kolu gelirleri, 2023’ün ilk dokuz ayında işlem hacmindeki artış ve yönetilen portföy büyüklüğündeki artışların etkisiyle yüzde 147 artarak 581,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti; FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 317 artışla 289,5 milyon TL olarak gerçekleşti.