Global Yatırım Holding’in 2018 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yıla göre % 9 artışla 159,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.   

Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 artarak 40.7 milyon TL seviyesine ulaştı. Holdingin solo bazda net borcu 574,1 milyon TL’den azalarak 171,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, borçlardaki bu azalış önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderini önemli derecede azaltacak.

GYH 2018 yılının ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 34,2 milyon TL’ye kıyasla, yüzde 19 artış ile 40,7 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

 

Liman işletmelerinde yüzde 17 artış

İşkolları bazında bakıldığında, GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2018 yılı ilk çeyrek gelirleri, yıllık bazda yüzde 17’lik artış göstererek 78,6 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 14’lük artışla 43,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışlarda gerek kruvaziyer limanları gerekse ticari limanlar önemli rol oynadı. Kruvaziyer liman işletmeciliği tarafında ortalamanın üzerinde getirili İspanya’daki limanlarının önemli katkısı ile yıllık bazda yüzde 6.3 oranında yolcu artışı sağlandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen Singapur kruvaziyer limanı FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, yüksek marjlı konteyner ve proje kargo ticaretindeki hacim artışı gelir artışında etkili oldu. Bunlara ilave olarak, gelirleri ağırlıklı olarak Amerikan Doları ve Euro olan liman işletmeciliği işkolunda, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve operayonel verimlilikteki iyileşme de finansallara olumlu yansıdı.

 

Naturelgaz’dan 29,4 milyonluk gelir

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri ve FAVÖK’ü sırası ile 29,4 ve 0,2 milyon TL oldu. Lojistik maliyetlerindeki gerileme ve iki yıl vadeli hedging sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sebebiyle brüt kar marjı 2017 ilk çeyreğindeki yüzde 23 seviyesinden 2018 ilk çeyreğinde yüzde 27’ye yükseldi. Ancak, bu dönem spot gaz ticaretinin katkısının bir önceki yıla kıyasla daha sınırlı olması ve daha yalın ve verimli bir yapıya kavuşmak amacıyla gerçekleşen organizasyonel yapılanma gibi etkilerle, brüt kar marjındaki söz konusu iyileşme FAVÖK’e ilk çeyrek içerisinde sınırlı yansıdı. Gaz işkolu 2018 yılının ilk çeyreğinde 23,7 milyon metreküp (6,8 milyon metreküp spot gaz ticareti dahil) sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi.

 

Elektrik üretimi gelirleri 3’e katladı

Elektrik üretimi işkolu 2018’in ilk çeyreğinde gelirlerini neredeyse 3’e katlayarak 17,8 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, güçlü kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ve Aydın ve Urfa’daki 17.2 MW kurulu güç ile ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biokütle bazlı elektrik üretimine başlaması etkili oldu. Devreye alma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliğine bağlı olarak 1 Ocak 2018’de üretime başlayan biokütle bazlı elektrik santrallerinin tam kapasite ile üretime geçmesi 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren beklenmektedir.

Maden işkolu ise 2018’in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 3 artırarak 12,9 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise iki katın üzerinde artırarak 1,1 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki ve yüksek getirili ürünlerdeki artış, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

 

Menkul kıymet ve varlık yönetiminde büyüme yüzde 42

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 42 artarak 12,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017’nin ilk çeyreğinde negatif 1,3 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’in ilk çeyreğinde pozitife dönerek 1,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’teki bu normalizasyon işlem hacimlerindeki artıştan ve Eczacıbaşı Menkul Değerler ile birleşmenin getirdiği sinerjiden ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

 

Solo bazda net borç 171 milyon TL’ye geriledi

GYH’nin konsolide net borçları 2017’deki 2.104,9 milyon TL’den 1.564,1 milyon TL seviyesine geriledi. Holding solo bazda net borç 574,1 milyon TL’den azalarak 171,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, borçlardaki bu azalış önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderini önemli derecede azaltacak.

Finansal sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarını yoğunlaştıracaklarını belirtti. Eser sözlerine şöyle devam etti: “Stratejimiz paralelinde ve daha önce paydaşlarımıza da duyurmuş olduğumuz gibi başta yüzde 100 bağlı ortaklığımız olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin hisseleri olmak üzere gayrimenkul yatırımlarının satımına ilişkin olarak 14 Mart 2018 tarihinde bir sözleşme imzalandı. Genel stratejimiz doğrultusunda gerçekleşen bu işlem ile 44,3 milyon ABD Doları tutarında bir nakdin Şirketimize girecek olmasının yanında GYH’nin 36,8 milyon ABD Doları tutarında da borcunun azalması sağlanacaktır.

 

Global Yatırım Holding 2017 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklamıştı.

Global Yatırım Holding’in 2017 yılına ilişkin konsolide gelirleri yüzde 28 artışla 805,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.  

 

Global Yatırım Holding 2017 yılına ilişkin Sonuçlarını Açıkladı