Teknoloji ve telekomünikasyon alanlarındaki lider şirketlere 25 yıl boyunca değer katan başarılı yönetici Tansu Yeğen ile bir sohbet gerçekleştirdik.

Teknoloji ve telekomünikasyon alanlarında 25 yıllık tecrübeye sahip bir isim olan Tansu Yeğen, UiPath’in Türkiye’deki operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı. Robotik süreç otomasyonu ve yapay zekâ konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan UiPath’i kendisinden dinledik.

UiPath olarak Türkiye’de özellikle odaklanacağınız veya öne çıkacak bir sektör var mı? Buradaki hedefleriniz neler?

Robotik süreç otomasyonu (RPA – Robotic Process Automation), kural bazlı bir süreci ve işi tamamlamak için dijital sistemler ve uygulamalar kullanan, insanı birebir taklit ederek el ve göz ile yaptıklarını onun yerine, hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılandırılan ve ‘ROBOT’ olarak isimlendirilen yazılım teknolojisidir.

RPA, çalışanların katma değersiz işlerini dijital asistan olarak üzerine alır ve ortalama olarak yüzde 50 vakit harcadıkları bu rutin, sıkıcı ve kural bazlı işleri onların adına gerçekleştirir. Çalıştıkları kuruma ek kapasite kazandırır. Bu sayede çalışanlar, duygusal zekâ, empati, kavramsal beceri, müşteri ile iletişim gerektiren ve insan zekâsına ihtiyaç duyulan katma değerli işleri gerçekleştirir.

RPA aynı zamanda Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) destekli Akıllı Otomasyona (IA) giden yolda köprü görevi gören çok önemli bir teknolojidir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin stratejileri doğrultusunda, iki yıl içinde yazılım robotlarının tamamen yapay zekâ robotları olması öngörülmektedir. Bu sayede robotlar insanlardan devamlı öğrenen, tahminlerde bulunan, kendilerine sorulan sorulara cevap verebilen ya da önceden uyaran özelliklere sahip olacak ve RPA’ın kullanım alanları daha da genişleyecektir.

Çok farklı süreçleri otomasyona geçirebildiği için dünyada birçok işletme tarafından tercih edilen RPA, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda rekabet avantajlarını da arttırarak, yapay zekânın yoğun kullanılacağı yakın geleceğe de hazırlamaktadır.

Ülkemizdeki kurumların dijital dönüşüm alanında yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını çok hızlıca almalarını sağlayan ve yapay zekâyı tam olarak kurumlarının içine entegre etmeleri açısından RPA çok önem kazanmaktadır.

Kurulduğumuz günden itibaren birçok kurumda projelere başladık ve 15’e yakın ülkemizin öncü kurumları ile iş ortaklığı anlaşmaları imzaladık. UiPath sertifikalı mühendisleri de Ocak 2019 sonundan itibaren görmeye başlayacağız.

Özellikle verimliliği artırmak, tüm kurumların önceliği olmalı. Bu konuda UiPath çok hızlı ve uygun maliyetlerle çözüm sağlıyor. Dolayısıyla verimlilik konusu sık sık işleyeceğimiz bir konu olacaktır. Üç ay içinde 15 kişiye ulaşan kadromuz da artmaya devam edecek.

Açıkçası RPA çözümü bütün sektörleri etkilemektedir. Biz şu anda biraz daha fazla finans, sigorta, telekomünikasyon, dağıtım, çağrı merkezi ve medya sektörüne odaklanıyoruz.

Robotik Süreç Otomasyonu ile bizi biraz yakınlaştırabilir misiniz? Entegrasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Pazarın mevcut verileri ve gelecek beklentileri neler?

İlk yaklaşımımız çok hızlıca şirkette en fazla kişinin kullandığı, en fazla adım gerektiren ve de en uzun süreci bulmak oluyor. Bu tarz süreçler genelde finans ya da insan kaynakları bölümlerinde kolayca bulunuyor. Daha sonra bir örnek çalışma yapıyoruz ve o süreci robot yazılıma aktarıyoruz. Mesela bir şirketin satın alma bölümünde sadece bir süreci robota aktararak dokuz kişiye bedel bir zaman sağladık. Daha sonra kurumlar hızlıca alıma geçiyor ve diğer süreçlerini de robot yazılımlara aktarmaya başlıyor.

Dünyada pazar çok hızlı bir büyüme içinde. Forrester RPA Araştırması (Ekim, 2018) sonuçlarına göre, 2017’de 510 milyon dolar olan pazar büyüklüğü, 2018’de 1,2 milyar dolara ulaştı. 2019’daki beklenti 1,95 milyar dolar. 2020’de 2,65 milyar dolar, 2021’de ise 3,3 milyar dolar pazar büyüklüğünün oluşması bekleniyor.

Ülkemizde ise, önümüzdeki yıl pazarın 30 milyon dolar hacme ulaşmasını, 5 bin robotluk çalışma alanının oluşmasını bekliyoruz.

Uipath çözümleri neler? En fazla talep gören çözümünüz hangisi?

UiPath bir platform olup üç ana modülden oluşmaktadır. Aynı zamanda çok önemli sayıda üçüncü parti yazılımlarla da entegre olmaktadır.

UiPath Studio isimli modülümüzde, stüdyo ortamında süreçler çizilerek ya da ekranı kaydedilerek dijitale çevrilme sağlanıyor. Teknik olmayan kişilerden kod kullanmak isteyen yazılım mühendislerine kadar her seviyede kişinin süreçlerini otomasyona geçirmesi kolayca gerçekleşiyor.

UiPath Orchestrator isimli diğer modülde ise, robotların yönetimini ve yapılandırmasını yapmak mümkün oluyor. Sistem; bulut veya bir sunucudan çalışabiliyor, robotların iş güçlerini yönetiyor ve raporluyor. Bu sayede robotlara atanan iş yükü ne olursa olsun, mevcut robotlar arasında yük dağılımını yapılarak en etkin ve verimli şekilde kullanılması sağlanıyor.

UiPath Robot modülü, kendilerine atanan süreçleri insan etkileşimi gerektirerek ya da gerektirmeden (7×24) çalışıyor. Robotlar aynı insanlar gibi çalışanlar tarafından çağrılır ve görevlerini yaparlar. Aynı zamanda yapay zekâ özellikleri ile kendisini yapılandırabilir, kurum içinde bulunan veya kurum dışında bulunan Google, IBM gibi teknoloji şirketlerinin yapay zekâ servislerine bağlanıp oralardan da bilgi alabilir ya da ekrandaki bilgileri okuyup elde ettikleri verilerle işlemler yapabilirler.

Birkaç yıl içerisinde RPA sistemlerinin dünya çapına yaygın şekilde uygulanması bekleniyor. Robotik süreç otomasyonuna geçişteki en kritik noktalar sizce neler? Şirketler bu geçiş sürecinde neleri değerlendirmeli ve nasıl kararlar almalı?

Öncelikle yapay zekânın yıkıcı etkisi 2020 yılından itibaren geliyor. Bu yüzden kurumlar şimdiden kendi süreçlerine yapay zekâyı entegre etmeliler.

Özellikle UiPath yapay zekâyı sadece kendi başına desteklemeyip aynı zamanda yatırımcılarından biri olan Google ile de yapay zekâ konusunda çok yakın çalışmakta ve alanında öncü şirketlerle iş birliği yapmakta, onlarım çözümlerini desteklemektedir. RPA kurum çalışanlarından destek gördüğü zaman yani aynı zamanda çalışanların da robotlar üretmesine izin verdiği zaman kurum içinde sahiplenecek ve kuruma hız katacaktır. Bu bakımdan kullanım kolaylığı ve çok hızlı süreçleri robotlara aktarabilme özellikleri özellikle pazar lideri olan UiPath içerisinde öne çıkmaktadır.

Çok farklı süreçleri otomasyona geçirebildiği için dünyada birçok işletme tarafından tercih edilen RPA, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda rekabet avantajlarını da artırarak, yapay zekânın yoğun kullanılacağı yakın geleceğe de kurumları hazırlamaktadır.

En son yapılan araştırmalara göre yüzde 70’e yakın kurum gelişmiş ülkelerde RPA kullanımına geçmiş ve ilk 12 ayda ortalamada yüzde 20 ek kapasite kazanmışlardır. Yani daha önce 100 kişi ile yaptıkları işi aynı süre içinde hiç çalışan almadan bir bakıma 120 kişi ile gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu artışın birinci yıldan sonra yüzde 52’ye çıkmasını beklemektedirler. Kurumların yüzde 80’inde çalışan memnuniyeti ciddi oranlarda artış sağlamıştır.

En kritik noktalar CEO seviyesinde yönetim ekibin sahiplenmesi ile başlayıp ilk doğru sürecin belirlenmesidir.

RPA hangi sektörleri dönüştürecek ve ne gibi etkilerinin olması bekleniyor?

RPA dünyada kamu sektöründen finans sektörüne kadar çok ciddi sayıda sektörü etkilemektedir. En önemli nokta kurumları hızlandırıp yapay zekâ teknolojilerini kolayca kullanıma sunarken, çalışanları da tekrarlanan görevlerden kurtarıp daha katma değerli işlerle şirketlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. RPA kesinlikle çalışanların işlerini elden almayı hedeflememektedir. Meslek ve o mesleği gerçekleştirmek için yapılan işleri birbirinden ayırmak gerekmektedir. Tekrarlanan işleri üstlenecek yazılım robotları, çalışanlara insan becerisi gerektiren işleri bırakacaktır.

Vizyoner bir isimsiniz ve geleceğine dair büyük bir merak duyduğumuz RPA sektörünü seçtiniz. Özellikle robotik alandaki çalışmalar ve makine öğrenmesinde gelinen nokta, gelecek adına bir parça güvensizlik ve kaygıyı da beraberinde getiriyor. Siz geleceğe nasıl bakıyor ve hazırlanıyorsunuz? Kaygılarınız var mı?

Eğer gelecek için bir şey yapmazsak, o zaman kaygılanırım. Çünkü bundan sonra teknolojinin etkisi hiç olmadığı kadar hızlanacak. Özellikle beşinci endüstri devrimi robotlarla iş birliği içinde olacağımız sinyallerini verirken, bundan sonrasında ömür boyu eğitim ve teknolojiyi bir arada gerçekleştirebilen toplumlar ileri gidecek.

2019 yılı ajandanızda neler var, müşterilerinizi ne tür yenilikler bekliyor?

UiPath önümüzdeki yıl dört sürüm sunacak ve her sürümde kullanıcılarımızı bir adım daha yapay zekâya hazırlayacak. Endüstri 5.0 insanların ve robotların yapay zekâ sayesinde iş birliği içinde olacakları şeklinde tanımlanırken, 2019’da da bu konuya sık sık değiniyor olacağız.