Global Yatırım Holding’in (GYH) 2020 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 739,9 milyon TL’ye ulaştı.

Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 147,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar, dünya genelinde olduğu gibi COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilendi. Salgına sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik. Bununla birlikte odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline geldiği bir dönemdeyiz. Grubun uzun vadeli büyüme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, sorumlu yatırım yoluyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair güven veriyor” dedi.

Yaşanan belirsizliklere rağmen, performanslarını korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ettiklerini anlatan Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Bunların tümü güçlü bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik gibi stratejik önceliklerimize kararlı bir şekilde odaklanarak, sürekli etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu zorlu zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza ianıyoruz” dedi.

Öte yandan GYH, COVID-19 kriz yönetimi kapsamında tüm işkollarında etkin tedbirleri genişleterek hayata geçiriyor. GYH operasyonlarında önemli yer tutan ve COVID-19’dan en çok etkilenen liman işletmeciliği işkolunun, alınan önlemler sayesinde, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülüyor. Diğer taraftan, grup bünyesinde COVID-19 krizinden etkilenmemiş ya da önemli bir etki beklemeyen işkolları dahi grubun kriz yönetimi paralelinde etkin tedbirleri uygulamaya alıyor.

Global Yatırım Holding (GYH), 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 636,1 milyon TL’den 739,9 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde, başta elektrik üretimi, menkul kıymet ve varlık yönetimi bu artışa katkı sağladı.  COVID-19 salgını gelirler üzerinde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide gelirlerda yıllık bazda yüzde 49 artış beklenmekteydi.

Yine aynı dönemde, 2019 ilk yarıdaki 228,0 milyon TL’ye kıyasla 147,6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Konsolide gelirlere başta elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimi olmak üzere neredeyse tüm işkolları katkı sağlarken, FAVÖK tarafında ise elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimindeki güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı. COVID-19 salgını FAVÖK üzerinde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide FAVÖK’te yıllık bazda yüzde 26 artış beklenmekteydi.

 

‘Salgına güçlü bir pozisyonda girdik’

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar dünya genelinde olduğu gibi; özellikle Şubat 2020’nin sonlarından itibaren hem küresel ekonomiler hem de küresel seyahat sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan COVID-19 salgından önemli ölçüde etkilendi. Bu salgına sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik, ancak odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline gelen bir dönemde kuşkusuz karlar daha düşük seviyede gerçekleşmektedir” dedi.

Kutman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ikinci yarısı makroekonomik, tüketim ve rekabet ortamı önemli belirsizlikler içeriyor. COVID-19’dan kaynaklanan süregelen belirsizlik ve riskler göz önüne alındığında, toparlanma hızına karşı temkinliyiz. Grubun uzun vadeli büyüme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, sorumlu yatırım yoluyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair güven veriyor. Dünya çapındaki çalışanlarımıza bu zorlu zamanlarda gösterdikleri dayanışma ve azim için teşekkür ederim” diye konuştu.

 

‘Büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz’

Sonuçların yorumlayan Mali İşler ve Finasman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Yıla sağlam bir başlangıç yaptık, ardından Şubat sonundan bu yana COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik aktivitede yavaşlama yaşadık. COVID-19 ile bağlantılı halk sağlığı ve ekonomik kriz yılın ikinci çeyreğinde yoğunlaşarak son derece zorlu bir pazar ortamı yarattı. Bu kriz, işletmelerimiz ve dünya çapında hizmet verdiğimiz coğrafyalar üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattı. Bugün bizi çevreleyen belirsizliğe rağmen, performansımızı korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz ve bunların tümü güçlü bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik gibi stratejik önceliklerimize kararlı bir şekilde odaklanarak, sürekli etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu zorlu zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz” dedi.

 

Naturelgaz’ın gelirleri yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL oldu

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2020 yılının ilk yarısında 68,7 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi, 2019’in ilk yarısında bu rakam, 72,0 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim değişiminde COVID-19 pandemisi etkili oldu. Mart ve Mayıs ayları arasındaki karantina önlemleri ve ekonomik aktivitedeki daralma müşterilerin üretim kapasitesini etkiledi. Ayrıca çay ve asfalt sektörlerinde sezon açılışlarının ertelenmesi, tüm yıl için alımlarda ileri doğru kaymaya neden oldu. Bu değişimler yıllık satış hacmini etkilemezken, alım zamanlamasında değişikliklere neden olabileceği düşünülüyor. Naturelgaz’ın gelirleri, fiyatlandırmalardaki iyileştirmeler ile yıllık bazda yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri, gaz marjındaki artış ve gelir artışı ile geçen yıla kıyasla yüzde 4 artışla 35,7 milyon TL FAVÖK açıkladı. Gaz işkolunun FAVÖK marjı ise yüzde 19.5 olarak gerçekleşti.

 

Kruvaziyerde 2021 ve sonrasına talep güçlü

Liman işletmeciliğine ait 2020 yılı ilk yarı gelirleri, yıllık bazda yüzde 14’lük artış göstererek 348,0 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 57’lük daralmayla 84,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12’nin uygulanması nedeniyle proje için yapılan yatırım harcamaları gelire yüzde 2’lik marjla dahil edildi. 2020’nin ikinci çeyreğinde IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlerde 144,6 milyon TL (22,0 milyon ABD doları), FAVÖK’te ise 3,2 milyon TL (0,5 milyon ABD doları) artış etkisi yarattı. Covid-19’un olumsuz etkisi, ticari operasyonlardaki küresel ticaret etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üzerinde baskı oluşturdu. Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcılara da dayanan esnekliğin, çoğu giderin kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme olanağı sağlaması kar marjlarının korunması konusunda destekleyici olacaktır. Öte yandan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağladı.

Küresel kruvaziyer endüstrisi, tarihinde ilk kez 2020’nin ikinci çeyreğinde durma noktasına gelmesiyle kruvaziyer limanlarımız gelirlerinde düşüş yaşadı. Liman işletmeciliği işkolu, 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 35.7 daralmayla 1,3 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. Bu rakama Tunus, Lizbon, Singapur ve Venedik gibi konsolide edilmeyen dolaylı işletilen limanların yolcu sayıları dahil değildir. 2020 yılının ilk çeyreğinde Karayipler’deki yeni limanlardan ilk kez gelen güçlü katkı, 2020’nin 2. çeyreğinde kruvaziyer endüstrisinin kapanmasının etkisini dengelemeye yardımcı oldu. Kruvaziyer operasyonları COVID-19 krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam ederken ve yolcu hacimleri tarihsel standartlara göre çok düşük kalırken, iş kolu yılın geri kalanında kruvaziyer gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış bekliyor. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret vericidir. İş kolu seyahat etmeye güvenli bir şekilde geri dönüşün sağlanması için ilgili kurum ve sağlık yetkilileriyle yakın çalışmaya devam ediyor. Ticari limanlar ise COVID-19’a bağlı olarak küresel ekonomik büyüme ve makroekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çeyrekte ticari limanlarımızda operasyonlar genel olarak ilk çeyrek paralelinde devam etmiştir. Genel ve Dökme kargo hacimleri 2020’nin ilk yarısında yüzde 27,3 artarken, TEU iş hacmi 2020’nin ilk yarısında yüzde 13,8 daraldı. COVID-19 krizine rağmen bu çeyrekte Genel ve Dökme Kargo hacimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken TEU hacmi yalnızca yüzde 10,6 daraldı.

 

Temiz enerji gelirlerini ikiye katladı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’in ilk yarısında gelirlerini neredeyse ikiye katlayarak 120,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve diğer enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, konsolidasyona ilk kez dâhil edilen yüksek marjlı güneş bazlı yenilenebilir enerji tesisi ve tüm tesislerde artan üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı -0,4 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artış göstererek 37,5 milyon TL FAVÖK açıkladı.

 

Madende ikinci yarıda toparlanma bekleniyor

Maden işkolu 2020’nin ilk yarısında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 38 talep daralmasına bağlı olarak 163 bin 525 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu yıllık bazda yüzde 32 daralma ile 34,5 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK tarafında ise işkolu yıllık bazda yüzde 39 daralma ile 7,0 milyon TL seviyesinde FAVÖK açıkladı. Dönem içinde Covid-19’a karşı Avrupa genelinde uygulanan kapanma tedbirleri iş kolu operasyonlarında baskıya neden olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın yılın ikinci yarısında ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanması bekleniyor.

Gayrimenkul işkolu yılın ilk yarısında 12,8 milyon TL gelir ve 2,9 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi’nin Covid-19’a karşı güvenlik önlemleri nedeniyle Mart ayının bir kısmında ve Nisan-Mayıs aylarında tamamen kapalı kalması ile 2020’nin ilk yarısında düşen kira gelirleri etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2020 yılının ilk yarısında yüzde 63 artarak 40,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen seneki 0,8 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artışla 11,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

 

Covid-19’a karşı etkin kriz yönetimi

Öte yandan Global Yatırım Holding, Covid-19’un getirmiş olduğu küresel ekonomik kısıtlamalara karşı etkin tedbirleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor. GYH’nin Covid-19 kriz yönetimi kapsamında şu önlemleri aldığını açıkladı:

“Şu anda dünya, COVID-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Salgın endüstrileri ve küresel ekonomiyi kimsenin tahmin edemeyeceği hızda ve ölçüde vurdu. Dünya genelinde ülkeler sınırlarını kapattıklarından uçuşları askıya alındı ve pandemileri kontrol altına almak için uyguladıkları tedbirler kapsamında katı seyahat kısıtlamaları uygulandı, bu durum en çok turizm, yiyecek-içecek, konaklama, seyahat ve havacılık sektörlerini etkiledi.

Grup’umuzun kuruluşunun 30. yıldönümünü kutladığımız 2020, COVID-19’un etkisiyle daha önce karşılaşılmayan zorlukta bir yıl olmaya devam ediyor. Hükümetler tarafından çeşitli operasyonlarımızda alınan tedbirlerdeki kademeli gevşemeye rağmen, ileriye dönük belirsizlikler var ve bazı faaliyet bölgelerinde COVID-19 ile ilgili zorluklar devam ediyor.

Krizin başlangıcından bu yana, Grup hızlı hareket etmiş ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek öngörülen pazar gereksinimlerine mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışmıştır. Grubun aynı anda tüm iş kollarında ve ülkelerde salgından etkilenmesine rağmen, yönetim kurulu ve üst yönetim; yenilikçi gücün, esnek kurumsal kültürün ve odaklanmış bir ekibinin rekabetin zorluklarıyla çok iyi başa çıkacağına inanıyor. Bu yüzden Grup krizden daha güçlü çıkacaktır.

Grup’un önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katacaktır.

Özellikle ana faaliyet alanı olan Liman İşletmeciliği operasyonları COVID-19 salgınından en çok etkilenen iş kolu oldu. 2020’nin geri kalanı için çok az sayıda kruvaziyer gemilerinin kısıtlı güzergâhlarda seferlere başlayacağına yönelik işaretler mevcut. Kısa vadeli görünüm belirsizliğini korurken, 2021 ve sonrasına bakıldığında, kruvaziyer turizminde tüm güzergâhlarda güçlü rezervasyon trendleri gözlemlenmektedir. Gemide alınan mesafe önlemleri kruvaziyer doluluk seviyelerinin 2021’de düşeceği anlamına gelirken, devam eden tüketici talebi 2021 ve sonrası için cesaret verici. GYH operasyonlarında önemli yer tutan ve COVID-19’dan en çok etkilenen Liman İşletmeciliği işkolunun, alınan önlemler sayesinde, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülmektedir.”