2021’in ilk çeyreğinde büyümesine devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın aktifleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında artarak 30,7 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artırarak yaklaşık 198 milyon TL’ye ulaştıran Banka, kredi hacmini ise 2020 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 23 milyar TL’ye yükseltti. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka aktif toplamını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 30,7 milyar TL’ye ulaştırırken, net kârını ise yaklaşık 198 milyon TL’ye yükseltti.

2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla, Bankanın toplam aktiflerinin yüzde 75’ini oluşturan kredilerinin tutarı 23 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 13, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 41 artış gösterdi. Bankanın brüt takipteki kredilerinin oranı yüzde 1’in altında kalmaya devam ederken, sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının üzerine çıkarak yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 oldu. Banka, 2021’in ilk çeyreğinde özkaynaklarını ise 3,8 milyar TL’ye çıkarttı.

 

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda büyüme vizyonu devam ediyor

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir büyüme sağlanması için çalışmaya hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop “Geride bıraktığımız yılda, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlara sağladığı teknik ve finansal destekle ülke ekonomisi için katma değer yaratan Bankamız, bu yılın ilk çeyreğinde de ekonomimizin büyümesine olan katkısını sürdürmeye devam etti. Başta enerji sektörü olmak üzere, yerli ve iklim dostu projelerin yanında yer alıyor, enerji ve enerji verimliliği projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu projelere desteğimizi sürdürmek için Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 170 milyon ABD doları tutarında “Yeşil” temalı bir kredi anlaşması imzaladık.” dedi.  

Yatırım Bankacılığı alanında sundukları danışmanlık hizmetiyle önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen İbrahim Öztop, “Yatırım Bankacılığı alanında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık, sermaye piyasaları danışmanlığı, birleşme ve satın alma danışmanlığı alanlarında hizmet veriyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımızla 200 milyon TL tutarındaki, Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. EÜAŞ’a ait bazı santrallerin ve kamuya ait belirli liman ve marinaların özelleştirilmesi kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na finansal danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Birçok sektörde birleşme ve satın alma, sermaye piyasaları ve finansal danışmanlık hizmetlerimizde hız kesmiyor; kamu ve özel sektör işletmelerinin alternatif finansman ürünleri ile fonlara ulaşımına aracılık etmeyi sürdürüyoruz. 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla iştirakimiz Kalkınma Girişim Sermayesi PYŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet iznini aldı ve Türkiye Kalkınma Fonu alt fonları olan Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonu’nun yönetimi PYŞ’ye devredildi. Gelecek dönemlerde de kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerimiz ile ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.