eLogo Bankacılık ve Fintech Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı

Doğa Karaçallık

 

eLogo Bankacılık ve Fintech Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı Doğa Karaçallık, Fintechtime okurları için kaleme aldı “Açık Bankacılık Kavramının Dolu Dizgin Yükselişi “.

Bankacılık ve finans sektörü günümüzde teknolojik yeniliklerin öncü unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu ilgi kuşkusuz ki Fintech ekosisteminin hızlı büyümesine, sektöre yönelik yenilikçi ve yıkıcı fikirlerin ortaya çıkmasına ve işbirliklerin giderek yaygınlaşmasına yol açıyor.

Yaşanan yoğun piyasa rekabeti ve teknolojik dönüşüm hızının etkileri Fintech ile bankacılığın birbirinden ayrılmaz gerçeğini ortaya koyarak, aralarındaki ilişkinin seyrini değiştiriyor.

Bu durum finansal teknolojilerin hergün gelişmesine ve bankalarla Fintech’lerin yaptıkları işbirlikleri neticesinde ‘Platformlaştırma‘ yaklaşımının benimsenmesine yol açarak son dönemin popüler kavramı olan “AÇIK BANKACILIĞIN” yükselişine neden oluyor.

 

Açık Bankacılık nedir?

Finans’taki en önemli unsur güven çatısı altına kurgulanır. Temelde bankalar bu bilinç ile, müşterileri tarafından kendilerine emanet edilen paranın korunması ve yönetimi ile görevlendirilir.

Bu nedenle geçmişte, müşterilerin bankacılık hizmetlerine yalnızca bankanın kendi yönettiği kanallardan erişmesine izin verilmekteydi.

Ancak dijitalleşmeyle birlikte, güvenlik teknolojilerinde yaşanan değişim, artan son kullanıcı beklentileri ve bu eğilimleri ele alan denetleyici ve düzenleyici gelişmelerle birlikte müşterilerin finansal çözümlerde ki alışkanlıkları değişmeye başladı.

Bu değişim, bankaların artan talebi karşılama çabasıyla temel bankacılık hizmetlerini uygun güvenlik önlemlerini kullanarak ve ekosistemde işbirlikleri yaparak Fintech şirketlerine açabileceklerini ortaya çıkardı.

Genellikle Fintech ekosisteminde yer alan üçüncü partiler ve bankalar tarafından sağlanan API setleri kullanılarak finansal hizmetleri geliştirmek için kullanılan, finansal çözümlerin tek bir platformda konsolide ediliği bir yaklaşım olarak tanımlanan Açık Bankacılık kavramı gün yüzüne çıktı.

Açık Bankacılık  başlangıçta banka öncülüğünde bir girişimken, şu anda çeşitli küresel bölgelerdeki finans sektöründeki rekabet ortamını güçlendirmeye yardımcı olduğundan, sektörde veri demokratikleştirme olarak da isimlendirilmektedir.

 

Açık Bankacılığın temeli olan API kavramı Nedir?

Uygulama Programlama Arayüzü olarak ifade edilen “API” kavramı; yazılım geliştirmeyi hızlandırmak, üretkenliği artırmak ve güvenliği iyileştirmek misyonuyla kullanılıyor.

API setleri ise; veri transferini sağlayan ve bilgi taleplerini hızlı bir şekilde karşılaştıran web servisler bütünü olarak tanımlanıyor. Böylelikle bir uygulamanın metotlarına dışarıdan başka uygulamalar için erişim izni verilerek, uygulamaların birbirleriyle iletişim kurulabilmesi sağlanıyor.

Bir çok uygulama üzerinden gerçekleşmekte olan işlemler API setleri sayesinde tek bir uygulamada birleşerek finansal ekosisteme farklı bir boyut kazandırıyor.

 

Açık Bankacılık Etkileri

Günümüzde Açık Bankacılık uygulamaları, farklı banka hesaplarının konsolidasyonu ve bu konsolide bilgilerin tüketicilere ve şirketlere sunulmasından oluşuyor. Ancak bu, Açık Bankacılık uygulamaları arasında en temel ve basit bir çözüm olarak göze çarpıyor.

Açık Bankacılık ve API setlerinin etkin kullanımı sayesinde, tek bir uygulamada birleşebilecek ve tüm finansal çözümlere ilişkin işlemleri karşılayabilecek Fintech’lerin günümüzde mevcut düzenin ötesine geçmesi bekleniyor. Bu gelişmeler bize API konseptinin organizasyonları aşacağı ve sektörde kök salacağı bir çağa girebileceğimizin haberini veriyor.

Fintech ekosisteminin büyümesiyle birlikte iletişim teknolojilerinin hızlı dönüşümü, bankacılık ve finans sektörünü API’ler geliştirmeye ve yayınlamaya teşvik ediyor.

 

Açık Bankacılığın Fırsatları ve Zorlukları

Açık Bankacılık; Fintech ekosistemi için başta kullanıcılar olmak üzere Bankalar ve Fintech şirketlerine birçok fırsatı barındırırken, bazı riskleri ve zorlukları da taşımaktadır.

Öne Çıkan Fırsatlar

  • Önümüzdeki Açık Bankacılık stratejileri çerçevesinde bankalar, daha çeşitli hizmetler ve ürünler sunmak için fintech’lerle işbirliği yapabilmesi ve mevcut müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayarak müşteri sadakatini arttırabilmesi,
  • Bireysel müşterilerin, Açık Bankacılık ile artan rekabet nedeniyle daha düşük maliyetle daha hızlı ve daha verimli finansal hizmetlere erişebilmesi,
  • Fintech Şirketlerinin ise daha iyi bir müşteri deneyimi ve katma değer sunarak, bankacılık hizmetlerini kendi hizmet modellerine entegre edebilmesi ve yeni müşteri kazanımın sağlanması.

Ayrıca teknolojik platformun ekosisteme en büyük katkısı gelir artışı ve operasyonel maliyetlerden tasarruf edilmesine yol açmasıdır. Bu sayede hem bankalar hem de fintech’ler kazanırken, müşteriler daha uygun koşullarda daha kaliteli hizmet alabilecektir.

Öne Çıkan Zorluklar ve Riskler

  • Açık Bankacılık stratejisi oluşturmada gereksinimlerin iyi anlaşılamaması,
  • Verilerin kaybı veya kötüye kullanılması nedeniyle müşterilerde güven kaybının yaşanması,
  • Büyük ölçekli bir siber saldırının yol açtığı dolandırıcılık riskinin meydana gelme olasılığı.

Açık Bankacılığın başarısı, sadece bankaların ve fintech’lerin bu fırsatlardan yararlanma derecesine değil, aynı zamanda bu tür zorlukları ve riskleri ele almak için alınan önlemlerin etkin yönetimine bağlıdır.

 

SONUÇ

Açık Bankacılığın geleceği sektör paydaşları için ezber bozacak nitelikte!

Bankacılık ve finans sektöründeki vizyoner kuruluşların Açık Bankacılık konusunda ki olumlu yaklaşımı, gelecekte oynayacakları küresel rolün ağırlığına ve önemine işaret ediyor.

Fintech ekosisteminde API setlerinin potansiyeli hızla keşfedilirken, iş birlikleri için API’leri standartlaştırmanın adımları atılıyor. Öyle ki bu çalışmalar ışığında yeni bir bankacılık yaklaşımının doğuşuna neden olacak Açık Bankacılığın, önümüzdeki dönemde Fintech gelişimlerinin belirleyicisi olacağı öngörülüyor.