AGRA Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman’ın 2021 yılı sektör değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri Fintechtime Kış 2022 Ocak & Şubat sayısında yayınlandı. 

AGRA Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman’ın 2021 yılı sektör değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentilerini aşağıda bulabilirsiniz.  

2021 yılı fintech sektörü için büyümenin sürdüğü, pek çok yeni çözümün, anlaşmanın ve yatırımın duyurulduğu, oldukça hareketli bir yıldı. Pandemi ile birlikte öne çekilen dijitalleşme takvimleri ve dijitalleşen müşteri taleplerinin artık kalıcı olduğuna ilişkin farkındalığın artması, sektörü ‘Daha ne kadar dijital çözüm sunabiliriz?’ sorularıyla baş başa bıraktı. Ayrıca müşteriye sunulan dijital imkanların karşılanması için işlerin yapıldığı mutfağın da dönüşüme girdiği bir dönem oldu. Nitekim bugün fintech ekosisteminin bankacılık/finans sektörüyle gerçekleştirdiği güçlü iş birlikleri sayesinde; tüketici taleplerini karşılayan, kurumlara hız, verimlilik katan ürün ve çözümler görüyoruz.

Türkiye özelinde baktığımızdaysa dijitalleşmenin hızlı benimsenmesi ve teknolojik yatkınlık, sektörün gelişimini 2021’de de sürdürmesini sağladı. Fintechlerin sundukları ürün ve çözümler bankacılıktan, sigortacılığa, dijital bankacılıktan kripto para borsalarına kadar pek çok farklı alanda ekosisteminin güçlenmesini destekledi. Sektördeki önemli regülasyonlar da yine fintech kuruluşlarının hizmetlerini çeşitlendirmelerini, daha fazla iş birliğine imza atmalarını sağladı ve sağlamaya devam ediyor. AGRA Fintech olarak, kendi özelimizde 2021 yılını değerlendirecek olursak; Türkiye bankacılık ekosisteminde henüz tam dijitalleşemeyen spesifik bir alanda çalışıyoruz. Bizim çözüm sunduğumuz ticari kredi alanının bireysele oranla daha az dijitalleştiğini söyleyebilirim. Bu nedenle 2020 sonu ve 2021 yılında aslında bankaların ticari kredi alanlarını dijitalleştirmek için neler yapabileceklerini yoğun şekilde planlarına aldıklarını gördük. AGRA Fintech olarak CreditBarometer gibi ticari kredi süreçlerinden mizan/edefter analiz süreçlerini 1 dakikaya indiren ve FindBind gibi mali verilerin entegratör kuruluşlardan insan gözü görmeden banka sistemlerine aktarıldığı kritik ürünlerimizle önemli çalışmalara imza attık. Çözümlerimiz ve yaptığımız iş birlikleri ile ticari kredi süreçlerindeki mali veri temini ve analizi konusunda yeni standartları oluşturmaya başladığımızı düşünüyorum. 2022 yılında ticari kredi pazarlama ve tahsis süreçlerinde, riskleri azaltarak süreci kısaltan çözümlerle derinleşeceğiz.  KOBİ’lerin finansmana ulaşmalarını hızlandırmanın ötesinde daha ihtiyaç doğmadan finansmana ihtiyaç duyacakları dönemi tespit ederek kredilerin KOBİ’lere ulaşmasını sağlayan ürünler üzerinde de çalışıyoruz. Finansal kurumların ticari krediler alanında verimliliğini artıracağını düşündüğümüz bu ürünümüzü 2022 yılında lanse edeceğiz. Bu yeni ürünle birlikte ticari kredi çözümleri alanında akla gelen ilk marka olmak istiyoruz.

Fintech sektörüne yönelik 2022 yılı tahminimizi paylaşacak olursak; bizce sektör 2020’de pandeminin etkisiyle hızlanan ve 2021’de önemli bir oran yakalayan büyümesini 2022’de de başarıyla sürdürecek. “Yaratıcı Yıkım” kavramı etkilerini daha da fazla hissettirmeye başlarken buna bağlı olarak yeni fırsatların da artacağını düşünüyorum. Fintech sektörünü dijitalleşmenin lokomotif bir sektörü olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle dijital dönüşümün artık vazgeçilmez olduğu bir dönemde fintech sektöründe büyüme hızının artarak devam edeceği kanaatindeyiz. Değişimin bu kadar hızlı yaşandığı bir dönemde ihtiyaçlar kendi ürününü yaratmak için piyasayı zorlamaya başladı. Çağın ötesinde diye bir sözün artık hiçbir çalışma için kolay kolay kullanılamayacağını düşünüyorum. Ortak ATM, ortak banka şubesi konuşulurken metaverse şubesi açılsa kimse şaşırmayacaktır.

Yeni yıl için güzel dileklerimiz var ama özellikle ekip arkadaşlarımıza, çok yoğun ve zorlu geçen 2021 yılının ardından güzel dileklerimizden daha fazlasını borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Güzel bir çıkış yaptığımız 2021’de en büyük başarı onlara ait ve 2022’de AGRA’nın büyümesini ekip arkadaşlarımıza yansıtmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz.