KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri

Sinem Cantürk  

 

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, Fintechtime okurları için kaleme aldı, “Dijital finans, sektör ötesi fırsatlar sunuyor”.

Dijitalleşen dünyada veriye olan bağımlılık; verinin kalitesi, gizliliği ve güvenliği konusundaki riskleri artırıyor. Uzaktan müşteri edinimi, dijital kimlik gibi uygulamaların başarılı bir şekilde hayata geçmesi için veri güvenliği için gerekli önlemleri almak ve bu alanda yapılan düzenlemeleri takip etmek kritik önemde.

Finansal hizmetler, geleneksel oyuncuların yeni platformlara dönüştüğü bir inovasyon sürecinden geçiyor. Dijital finans kavramı sadece bankacılık merkezinde finans dünyasını değil, diğer şirketleri de etkileyerek sürece dahil ediyor. Farklı sektörlerdeki köklü oyuncular pazara giriş yapıyor. Ekosistemler yeni değer önerileri etrafında birleşiyor. Finans sektörünün altyapısı hızla dijitalleşiyor ve bu değişim hız kazanarak devam ediyor.

Pazar payını artırmak ve ortalamanın üzerinde gelir elde etmek isteyen finans kuruluşlarının; aynı müşterilere, aynı ürünleri ve hizmetleri aynı kanallar üzerinden aynı altyapı aracılığıyla sunması artık yeterli değil. Yeni düşünce tarzı, değer önerisi ve hizmet sistemini içeren inovasyon çıtası sürekli yükseliyor. Türkiye’de halen bankacılık hizmetlerinden faydalanmayan yaklaşık 25 milyon kişinin bulunduğu dikkate alındığında, bu potansiyel dijital kanallar aracılığıyla ortaya çıkarılabilir.

Dijital öncü olmak bankalar için iş ve işletme modellerinden, temel bankacılık platformlarına kadar her şeyin dönüşümünü kapsıyor. Rekabet oldukça yoğun, büyümek, yönetmek ve tüketicinin parasını yönlendirmek için teknik yeteneği olan her şirket pazar payı için rekabet edebiliyor. Müşteri için bir değişim maliyeti de olmadığı için, banka dışı finans kuruluşları ve fintech’ler geleneksel banka müşterileri için rekabet ediyor.

Uzaktan müşteri edinimi, Türkiye’de yürürlüğe girdiği geçen yıldan bu yana çok olumlu bir gelişim gösterdi. TBB’nin verilerine göre, Şubat 2022 itibarıyla uzaktan başvuru sayısı 455.000’e ulaştı. Dijital kimlik uygulamalarının önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor. Bu aşamada kuruluşların veri gizliliğine ve güvenliğine yönelik yatırımlar yapması faydalı olacaktır. Müşteriler, veri konusunda daha fazla şeffaflık ve hatta anonimleştirme talep ediyor. KPMG’nin ABD’de 2000 kişi arasında yürüttüğü bir araştırmaya katılanların yüzde 48’i; verilerinin tamamen anonim hale getirilmiş olması halinde, şirketlerin kişisel verilerini toplamasına ve kullanmasına izin verebileceğini belirtti.

 

Fintech’ler, geleneksel kuruluşları geleceğe taşıyor

Büyük ölçekli finans kuruluşları, kaynaklarını teknolojiye ve alternatif iş modellerinin geliştirilmesine ayırıyor. Yenilik sağlamak ve pazar payını artırmak için kompleks fintech ekosistemleriyle iş birliği yapıyor.

Geleneksel finans kuruluşları, son 10 yılda fintech’lerle olan etkileşimlerinden çok değerli çıkarımlar elde etti. Bu etkileşimde inovasyonun bütüncül ve merkeziyetsiz olduğu teyit edilirken; veri stratejileri gelişim alanı olmaya devam ediyor. Fintech’ler veri odaklı bir iş modeli benimserken; çoğu finans kuruluşu ise henüz veriden tam anlamda fayda sağlayamıyor. Güncel araştırmalar bankaların ellerindeki verinin %10’undan da daha azını kullandığını gösteriyor. Fintech tarzı ufak üniteleri olan büyük finans kuruluşları ise veriden değer sağlamakta öne geçiyor.

Fintech’lere inovasyonda avantaj sağlayan diğer bir nokta da; çevik yaklaşımla destekledikleri net ürün stratejileri ve ürünün yaşam döngüsüne göre yol haritaları oluşturmaları. Finans kuruluşları da benzer bir yol izleyerek; yönetim kuruluna yatırım yaşam döngüsüyle ilgili daha doğru ve kapsamlı bilgi sunabilir, ihtiyaç duyulduğunda ilave yatırımları çevik bir şekilde devreye alabilir.

 

İnovasyonla gelen riskler

Dijital finans alanına giriş yapmak şirketlere çok ciddi fırsatlar sunsa da inovasyon; riskleri ve yeni yasal düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Şirketlerin bu riskleri, yeni teknolojik araçlar da kullanarak, nasıl tespit edeceğini, ölçeceğini ve yöneteceğini belirlemesi gerekiyor. Teknoloji şirketleriyle veya farklı platformlarla ortak girişimleri de kapsayan yeni iş modelleri, ekosistemi ve müşteri ilişkilerini yönetmeyi daha karmaşık bir hale getiriyor ve finansal suç risklerini artırıyor.

Dijitalleşen dünyada veriye olan bağımlılık; verinin kalitesi, gizliliği ve güvenliği konusundaki riskleri artırıyor. Uzaktan müşteri edinimi, dijital kimlik gibi uygulamaların başarılı bir şekilde hayata geçmesi için veri güvenliği için gerekli önlemleri almak ve bu alanda yapılan düzenlemeleri takip etmek kritik önemde.

Fintech ve dijital finans dünyasına giriş yapacak veya burada halihazırda faaliyetlerini sürdüren kurumların danışmanlık hizmeti almaları büyük önem taşıyor çünkü finansal hizmetler gerek regülasyon, gerek teknoloji gerekse de iş modelinde hızlı değişimler yaşanan bir sektör.

KPMG Türkiye olarak biz de fintech sektöründeki derin deneyimimizle entegre dijital finans çözümleri geliştiren uzman bir ekip kurduk. Şirketlerin en uygun teknolojileri hayata geçirerek, yetenek yönetimini en verimli şekilde yürütmesi için uçtan uca bir hizmet noktası olmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslim fintech ve dijital finans çözümleri sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz mükemmeliyet merkezi, dijital finans alanına girecek herhangi bir sektörden şirket için A’dan Z’ye tüm ihtiyaçları sunmayı hedefliyor.