212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda Neo Portföy ile hayata geçirdiği Simya girişim sermayesi yatırım fonu için SPK’dan onay alındı.

Simya GSYF; 212’nin tecrübesi, geniş ağı ve yatırım fırsatlarına erişim ve Neo Portföy’ün sağlayacağı portföy yönetim hizmetlerinin yanı sıra dünyanın en iyi B2B erken aşama hızlandırma programı Alchemist ile erken aşama girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını sağlayacak.

“Türkiye’de erken aşama girişimlerin hızlı bir şekilde global pazara açılmasını sağlayacağız”

Türkiye’deki girişim ekosisteminde önemli bir boşluğu kapatmak için kurulan Simya GSYF’nin yatırımcısı olduklarını belirten 212 Kurucu Ortağı Numan Numan şunları söyledi: “Simya’nın amacı erken aşama girişimlere yapılacak yatırımların daha da artmasını sağlamak. 212 olarak Türkiye’deki girişim ekosisteminde erken aşama girişimciler için önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla Simya GSYF’nin yatırımcısı olduk. Simya GSYF sayesinde erken aşama girişimciler ile 10 yılı aşkın yatırım tecrübemizi paylaşacağız ve globale açılacak yeni başarı hikayeleri yaratacağız. Simya GSYF ile erken aşama girişimlere yatırım yaparken üç temel noktaya odaklanıyoruz. Bu bağlamda hızlı, şeffaf ve inovatif bir yatırım süreci tasarladık.  Stratejimizde dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist’in çok özel bir rolü var.  Bu güçlü yapı ile yenilikçi teknoloji ve B2B iş modeline sahip erken aşama girişimleri odağına alan Simya GSYF, ekosistem için kısa sürede sürdürülebilir ve güçlü bir yatırım fonu olacak.

Simya GSYF, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen nitelikli yatırımcı tanımına uyan ve gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara fon payı satışı yapacaktır.