KPMG Türkiye ve 212 tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporu yayımlandı. Rapora göre 2023 yılında Türkiye’deki girişimlere yapılan yatırımlar azalsa da işlem sayısında artış kaydedildi.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporuna göre küresel risk sermayesi yatırımları, 2023 yılında 344 milyar dolara geriledi. Türkiye’de ise 2022’de 1,84 milyar dolar olan toplam işlem hacmi 2023 yılında 497 milyon dolara düşse de 2022’de 277 olan işlem sayısı 2023’te 297’ye yükseldi.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye’deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Rapora göre hem küresel risk sermayesi finansmanı hem de toplam işlem sayısı 2023 yılında düşüş yaşarken toplam finansman 531,4 milyar dolardan 344 milyar dolara, işlem sayısı ise 51 bin 894’ten 37 bin 808’e geriledi. Küresel işlem hacmi ve işlem sayısı 2019’dan bu yana en düşük seviyesindeydi. Bu gerilemede; yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik zorluklar, devam eden Rusya – Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki yükselen jeopolitik gerginlikler, çıkış işlemlerinin zorlaşması ve startup değerlemelerinde süregelen endişeler belirleyici faktörler olarak öne çıktı. Buna paralel olarak azalan yatırımcı iştahı daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesine etki ederek işlem hacminin sınırlı kalmasına sebep oldu.

Dünya genelindeki trende paralel olarak, Türkiye’de de benzer bir tablo gözlemlendi. Toplam yatırım miktarında işlem hacmi bazında düşüşe karşın, Türkiye’deki startup yatırımları toplam işlem sayısı bakımından 2022 yılına kıyasla daha yüksek seviyelere ulaştı. 2022 yılında toplam 277 işlem gerçekleşirken, 2023 yılında bu rakam 297 olarak gerçekleşti. Türkiye’de toplam işlem hacmi 2022’de 1,84 milyar dolar iken, 2023 yılında 497 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan yaptığı değerlendirmede, “2023 yılında, küresel ölçekteki makroekonomik belirsizlikler piyasada etkisini göstermeye devam etti. Yüksek faiz ve enflasyon ortamı, yatırımcıların risk alma iştahını baskılayarak daha temkinli bir davranış sergilemelerine ve görece düşük hacimli işlemlere yönelmelerine sebep oldu. Benzer bir trend Türkiye startup ekosisteminde de gözlemlendi. 2023 yılında toplam işlem hacmi 2022 yılına kıyasla düşüş göstererek 497 milyon dolar seviyelerine geriledi. Ancak işlem adedi bazında incelendiğinde 2023 yılı, gerçekleşen 297 işlem ile 2022 yılına göre artış kaydederek bir miktar pozitif olarak ayrıştı. Hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de gözlemlenen trendlerin etkisiyle işlem hacminin yıllık bazda düşmesine rağmen işlem adedindeki artış, Türkiye startup ekosisteminin çekiciliğini koruduğunu göstermektedir.” dedi.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise şunları söyledi: “2023 yılında küresel ekonomide yaşanan makroekonomik zorluklar ve jeopolitik gerilimler, girişim sermayesi yatırımlarının ve işlem hacminin düşmesine yol açmıştır; ancak Türkiye’de işlem sayısının artarak 300’lere ulaştığını gözlemledik. Türkiye’deki startup ekosistemi, toplam işlem hacminde bir gerileme yaşamasına rağmen, işlem sayısında bir artış göstererek, girişimcilik ruhunun ve faaliyetlerinin devam ettiğinin altını çizmektedir.”

Raporda öne çıkan diğer sonuçlar

  • 2023 yılında, satın alma işlemlerinin toplam işlem hacmi 189 milyon dolar, tohum aşama yatırımların ise toplam işlem hacmi 173 milyon dolar seviyesindeydi. Satın alma işlemleri Türkiye’deki girişim ekosistemindeki yatırım hacminin sırasıyla yüzde 38’ini oluştururken, onu yüzde 35 ile tohum aşama işlemler takip etti.
  • İşlem sayısı bakımından ise tohum aşaması yatırımları toplam işlemlerin yüzde 82’sini oluşturarak 243 işlem adedi ile öne çıktı. Tohum aşama işlemlerdeki bu artışın nedeni risk sermayelerinin (VC) ve kurumsal risk sermayelerinin (CVC) yanı sıra, bireysel yatırımcılar ve kitle fonlama platformlarının da tohum aşama işlemlere olan ilgisiydi.
  • İşlem sayısı bakımından; oyun dikeyi 30 işlem ile devam eden güçlü ivmesini sürdürdü. Hizmet olarak yazılım (SaaS), fintech, yapay zekâ, pazaryeri, enerji, e-ticaret hizmet sağlayıcılığı ve sağlık teknolojileri işlem adedi bazında 10’dan fazla işlem ile önde gelen diğer dikeyler oldu. SaaS dikeyi yaklaşık 128 milyon dolar ile en yüksek işlem hacmine sahip dikey oldu.
  • Önde gelen SaaS şirketlerinden Insider, Katar Yatırım Otoritesi liderliğindeki yatırımcılardan 105 milyon dolar yatırım alarak ileri aşama yatırım turunu tamamladı. Bu tur ile birlikte Insider’ın önümüzdeki yıllarda yeni satın almalarla global ayak izini arttırarak portföyünü daha da sağlamlaştırması bekleniyor.
  • 2023 yılında Türkiye startup ekosisteminde halka arz işlemleri dikkat çekti. Eylül 2023’te, bebek ve çocuk ürünleri alanında önde gelen bir şirket olan E-bebek’in yüzde 25’i halka açılarak 69,5 milyon dolar toplandı. Yenilikçi bir mobilite şirketi olan Martı, Nasdaq’ta bir SPAC aracılığıyla halka arzını tamamladı ve yüzde 38 hisse karşılığında 60 milyon dolar toplamayı başardı. Ayrıca, Mackolik Ocak 2023’te halka arz yoluyla 17,2 milyon dolar topladı.
  • GetirFinans ve Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından İş Bankası, stratejik iş birliklerini Ekim 2023 itibarıyla duyurdu. Hizmet bankacılığı modelinde faaliyet gösterecek olan GetirFinans, yüzde 20 hisse karşılığında İş Bankası’ndan 50 milyon dolar yatırım alarak son çeyreğin en büyük işlemi olarak öne çıktı.
  • Alfa Solar Enerji, inorganik büyüme stratejisi kapsamında Inavitas’ın yüzde 30 hissesini Kasım 2023’te 12,5 milyon dolar karşılığında satın aldı.
  • 2023’ün son çeyreğinde öne çıkan diğer işlemlerinden bir diğeri ise Link Bilgisayar’ın yüzde 66’lık hissesinin Re-Pie, Bulls Yatırım Holding ve Lydia Yatırım Holding tarafından aralık ayında 8 milyon dolar karşılığında satın alınması oldu.

Türkiye’de girişim ekosisteminde 2023 yılında gerçekleşen en büyük işlem:

SıralamaGirişimSektörYatırımcıFinansal YatırımcıYatırımcı MerkeziHisse
(%)
İşlem Değeri (m$)Yatırım Aşaması
1InsiderSaaSKatar Yatırım Otoritesi, Esas Girişim Sermayesi, Adı Açıklanmayan YatırımcıEvetKatar, TürkiyeAçıklanmadı105İleri Aşama
2E-bebekBebek Çocuk ÜrünleriHalka Arz YatırımcılarıEvetTürkiye%2569,5Satın Alma
3MartıMobiliteHalka Arz YatırımcılarıEvetABD%3860Satın Alma
4GetirFinansFintechTürkiye İş BankasıHayırTürkiye%2050Tohum Aşama
5MackolikSporHalka Arz YatırımcılarıEvetTürkiye%3417,2Satın Alma
6InavitasEnerjiAlfa Solar EnerjiHayırTürkiye%3012,5Satın Alma
7Rem PeoplePerakende TeknolojisiEthos Asset ManagementEvetABDAçıklanmadı12Erken Aşama
8MetatimeFintechYıldız Tekno GSYO, Adı Açıklanmayan YatırımcıEvetTürkiyeAçıklanmadı11Tohum Aşama
9Link BilgisayarSaaSRe-Pie, Bulls Yatırım Holding, Lydia Yatırım HoldingHayırTürkiye%668Satın Alma
10FazlaSürdürülebilirlik212 (Fon II), Esor Investments, Founder One, Teknoloji Yatırım (II-TTGV1 Ortak Yatırım Fonu), TKYB Sermaye Fonu, Atlantic Labs, Adı Açıklanmayan YatırımcıEvetTürkiye%146Erken Aşama