Finansal Okuryazarlık Girişimcisi

Özlem Denizmen

 

Finansal Okuryazarlık Girişimcisi Özlem Denizmen, 16-20 Ocak 2023’te Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun toplantılarından izlenim ve notlarını Fintechtime Mart 2023 sayısı için yazdı.

Bu yazımda, sizlerle, 16-20 Ocak 2023’te Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun toplantılarından izlenimlerimi, duyduklarımı, not aldıklarımı paylaşmak istiyorum.

 

WEF Young GLobal Leader (YGL) topluluğu üyesi olarak katıldığım için, çok fazla ve farklı birçok oluşumun içinde olma fırsatım oldu. Karlar içinde, bir toplantıdan öbürüne koşup, network yapma olanağı baş döndürücü idi. Yolda yürürken Merkez Bankası başkanlarını veya başbakanları görmek de cabası.

Jeopolitik konular ön plandaydı

Uzun yıllardır katıldığım Davos Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında jeopolitiğin bu yıl kadar ön planda olduğunu görmemiştim. Katılımcılar olarak da hükümet temsilcileri, NATO gibi çok uluslu teşkilatların yetkilileri Davos’ta hissedilir bir ağırlıktaydı.

Bipolar dünya

Dünya’nın mevcut jeopolitik yapısının ana eksenini Amerika ve Çin arasındaki güç çekişmesi oluşturuyor. Diğer ülkeler ise bu iki süper gücün yanında, karşısında, ekseninde yer alarak oyunun bir parçası olmaya çalışıyor.

Davos’un bu seneki ana teması “Parçalanmış bir Dünya’da iş birliği” idi.

Çoklu kriz (Polycrisis) dönemi

Dünya, karşı karşıya kaldığı bağlantılı risklerin ağırlığını hissediyor. Bizim Türkiye’de çok alışık olduğumuz hayat pahalılığı krizi (cost of living crisis), Davos’un da çoklu krizler listesinin en başında, en ağır ve öncelikli risk olarak yer alıyordu. İklim ise geleceğin en büyük riski olarak yine çok tartışıldı.

Enerji krizinde alternatifler

Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle 2022’nin korkulu rüyası haline gelen enerji krizine yaklaşım daha ılımlıydı. Enerji kaynaklarında çeşitlendirmenin mümkün olması bu konuya ilişkin endişeleri azaltmışa benziyor. Özellikle hidrojene çok umut bağlanmış durumda.

Çevresel, Sosyal, Yönetişim ilkeleri ana akımda

Birkaç sene öncesinde yeni bir konu sayılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG-Environmental, Social and Governance) ilkeleri artık hem yatırım hem de ticari ekosistemlerde tamamen kabul görmüş durumda. Bir girişimin, şirketin, projenin yatırım alması için ESG ilkelerine uyum olmazsa olmaz hususlar arasına girmiş durumda. Bu konuda regülasyonların da sıkılaşması bekleniyor. Buraya kadar Davos’un söylediği ilginç bir konu yok, ama yakında tüm paydaşlar tarafından benimsenecek, yine ana akım haline gelecek yeni bir alan açılıyor gibi ki bu Davos’da da konuşuldu.

Çalışan refahı artık işverenler için öncelikli bir konu

Şirketler, artık çalışanlarının hayat pahalılığı krizini nasıl aşacağını düşünmek zorunda. Bu konu, önümüzdeki dönemde daha da çok gündemimizi meşgul edecek, şirketlerin stratejiler geliştireceği ve girişimler yapacağı bir alan olarak ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Akıl sağlığı da yeni ilgi alanı

Çoklu krizin, hayat pahalığın bu kadar yükseldiği bir Dünya’da akıl sağlığı konusunun da daha çok manşetlerde olması çok normal. İş birliği temasının da bir uzantısı olarak insanların daha çok birbiriyle ilişki kurduğu, bağlantıda olduğu bir hayatın akıl sağlığı açısından da olumlu olacağı konuşuldu ama bunun nasıl mümkün olabileceği ile ilgili henüz net bir çözüm önerisi yok. Zoom daha bağlantılı bir dünya vadetmiyor!

İş birliği nasıl artırılabilir?

İş birliği, ama nasıl? Nasıl bir mekanizma ile Dünya daha bağlantılı, daha işbirlikçi bir hale dönüşebilir? Davos’un ana teması ile ilgili de çok net bir cevabı yoktu.

Peki ya da teknoloji ile ilgili Davos’ta ne ön plandaydı?

Tek kelime: ChatGPT. ChatGPT’nin yarattığı rüzgarla, genel olarak yapay zekâ (AI) ile ilgili gelişmeler, Davos’u da etkisi altına almıştı. YZ’nın getirdiği fırsatlar ve tehditler en çok konuşulan konulardı. Blokzincir hemen arkasından.  Özellikle, işgücü piyasası üzerindeki etkilerin yarattığı risklere birçok konuşmada dikkat çekildi.

Benim kendime notum: İnsanlar birçok kulvardan gelen risklerle karşı karşıya, teknolojinin ve yenilikçi liderlerin, akıl sağlığına, iyilik durumuna daha çok eğilmesi gerek.

 

Kalibra.ai Longevity/Wellbeing’in CEO’su ve Kurucu Ortağı YGL Ivan Vatchkovile ile Sağlık Zenginliktir’i konuştuk. İkimiz de Davranış Bilimi kullanıyoruz. Ben fintech şirketimiz Finansal Wellbeing Monay’ı tanıttım.