Architecht tarafından hazine yönetimi için geliştirilen BOA Hazine Ürünü, bankaların, likidite pozisyonlarını ve kur fiyatlama politikalarını etkili ve verimli şekilde yönetmelerine katkı sunuyor.

Finansal teknoloji şirketi Architecht’in, yerli kaynaklarla geliştirdiği ve güncel teknolojilerle yenilediği BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu’nun en önemli ürünleri arasında yer alan BOA Hazine Ürünü bankaların rekabet avantajını artırırken, müşterilerin yatırım deneyimini iyileştiriyor.

BOA Hazine Ürünü, finansal piyasa enstrümanlarını içeren kapsamlı bir sistem sunarak bankaların likidite pozisyonunu ve özelleştirilebilen fiyatlamaları da kapsayacak şekilde kur fiyatlama politikalarını etkili şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

BOA Hazine Ürünü hakkında detaylı bilgi veren Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, SWIFT entegrasyonu ve bankalar arası işlemleri otomatikleştiren ürünün teyit ve ödeme mesajlarını hızlıca iletebilme kabiliyetiyle operasyonel maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Balçiçek, hazine ürününün Thomson Reuters, Bloomberg, BIST Kıymetli Madenler gibi dış sistemlerle çevrimiçi bir şekilde entegre çalıştığını belirtti.

Hazine Ürünü üzerinden yapılan tüm işlemlerin otomatik olarak BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu’na iletildiğini ifade eden Genel Müdür Balçiçek, işlemlerin otomatik olarak muhasebeleştirilmesiyle ulusal ve uluslararası nakit alım-satımı ile fiziki kıymetli maden transferi işlemlerinin kolay, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebildiğini vurguladı.

Türev ürünler, para piyasası işlemleri ve sermaye piyasası işlemleri gibi birçok finansal işlemin BOA Hazine Ürününde kolayca yönetilebildiğine dikkat çeken Balçiçek, ulusal ve uluslararası menkul ve fon transferleri gibi finansal işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yöneterek bankalar için büyük avantaj sunduklarını aktardı.

SWIFT entegrasyonu ile bankalar arası işlemler otomatikleştirilirken, çeşitli dış sistemlerle yapılan çevrimiçi entegrasyonlar sayesinde banka pozisyonunu kolaylıkla yönetebildiklerini söyleyen Balçiçek, BOA Hazine Ürününün ulusal ve uluslararası ödeme ve işlem teyitleri uyumluluğu ile özellikle Hazine Operasyonları/BackOffice tarafında kritik alanları destekleyerek operasyonel maliyetlerin önemli ölçüde düşürüldüğüne vurgu yaptı.

 

Kapsamlı Altyapı Sunuyor

Geliştirdikleri ürünün kira sertifikası, menkul kıymet, yatırım fonu ve hisse senedi işlemleri için de kapsamlı bir alt yapı sunduğunu ifade eden Ökkeş Emin Balçiçek, menkul kıymet ve kira sertifikası işlemlerinin fiyatlamasını Refinitive ve Bloomberg entegrasyonu ile desteklerken, müşterilere esnek marjlı sukuk (kira sertifikası) fiyatları sunabildiklerini ve gerekli sermaye piyasası/yatırım hesaplarını Merkezi Kayıt Kuruluşu ile entegre çalışarak açabildiklerini aktardı.

BOA Hazine Ürününü kullanan bankaların ve bu bankaların müşterilerinin TEFAS içi ve TEFAS dışı çeşitli fonlara yatırım yapabildiklerini ve portföylerini izleyebildiklerini kaydeden Balçiçek, ayrıca bu kurumların hisse senedi alım satım işlemleri için gerekli alt yapıya sahip olabileceklerini ve halka arz işlemlerini kolayca yönetebileceklerini belirtti.

 

Tüm Bankacılık Sistemlerine Entegrasyonu Kolay Bir Ürün

BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu’nun güncel teknolojilerle sürekli yenilendiğini ve yenilenmeye devam ettiğini aktaran Architecht Genel Müdürü Balçiçek, BOA Hazine Ürününün BOA Bankacılık ve Teknoloji Platformu’ndan ayrı bir şekilde de temin edilebildiğini, entegrasyon kısımlarının projelendirilerek farklı bankacılık sistemlerine kolaylıkla entegre edilebildiğini vurguladı.