Architecht Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yasemin Tekşen Altaş ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Finansal teknolojiler alanında çalışmak beni bu alana dahil olduğumdan bu yana hep heyecanlandırmıştır. Teknolojik donanımınızı sizi hep daha ileriye götürmeye zorlayan gelişmelerde kullanmak, öğrenmeyi hiç bırakmamak, ürettiklerinizle gerçek hayata dokunmak hatta ürettiklerinizi bizzat kullanmak ve müşterilere sunduğunuz hizmeti kesintisiz ve zaman kısıtsız verebilmenin zorluklarının üstesinden gelmek beni bu alanda motive eden en temel unsurladır diyebilirim.

Benim finansal teknolojiler sektörüne dahil oluşum Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri departmanının ilk kadın çalışanı olarak işe başlamamla oldu. O zamanlarda da Kuveyt Türk için Ana Bankacılık Platformunun büyük kısmı kendi geliştirdiği bir sistemdi. Yazılım mühendisi olarak başladığım Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri departmanında ekip yöneticiliği ve çeşitli müdürlükler olmak üzere kariyerimde ilerlemeye devam ettim. Kuveyt Türk, modern bir Ana Bankacılık Platformu olan BOA’yı geliştirip kullanmaya başladıktan sonra 2015 yılında geleceğin dünyasını finansal teknolojilerle dönüştürme vizyonuyla Architecht’i kurdu. Architecht şu an 11 bankanın uçtan uca bankacılık teknolojisini geliştiren, global ortaklarıyla uluslararası projelere imza atan, Powerfactor, Airapi ve Boacard gibi ürün yatırımlarıyla sektörün ihtiyacına uygun çözümleri hızlıca hayata geçirebilen dinamik ve çevik bir kurum. 2022 yılında Kuveyt Türk’ün tüm yazılım faaliyetlerini Architecht bünyesinde birleştirmesi kararı ile de Architecht’te fintek sektörünün ihtiyacı olabilecek pek çok ürünün geliştirildiği Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu GMY olarak göreve başladım. Ekiplerimizle mobil bankacılık, kartlı ödeme sistemleri, açık bankacılık altyapıları, ana bankacılık altyapısı gibi yapılar başta olmak üzere dijital bankacılık, ödeme sistemleri ve teknoloji altyapıları konularında yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?  

2022 yılının sonunda yeni ve detaylı bir yapılanma yaşadığımız için müdür ve üstü pozisyonlarımızda yeni bir atamamız olmadı. Bu seviyelerdeki rakamlarımızı tekrar hatırlamak gerekirse 4 genel müdür yardımcımızın 2 tanesi kadın ve yönetim kadromuzun %33’ü kadın. 2023 yılında The Architecht Model adını verdiğimiz çevik organizasyonumuzda atanan Product Owner’ların da %38’i kadın çalışanlarımızdan atanmıştır.

Architecht’te tüm süreçler “önce insan önce çalışan” prensibiyle gerçekleşir. Bu çatı altında görev yapan herkes eşit haklara sahiptir. Oldukça geniş yelpazede teşviklerimizin mevcut olduğunu söyleyebilirim. Architecht olarak kadın çalışma arkadaşlarımızın; eğitim, aile ve sosyal hayatlarını gözeterek çok kıymetli olanaklar sağlıyoruz. Annelik izni, part time çalışma, esnek ve uzaktan çalışma, lisansüstü eğitim teşvikleri, iş yaşam dengesi, okulun ilk günü ve karne izinleri gibi uygulamalarımız var. Ayrıca doğum sonrasında kadın çalışma arkadaşlarımız üç yıl süre ile tamamen uzaktan çalışma hakkına sahipler. Esnek çalışma modelimizle arkadaşlarımız ihtiyaçları doğrultusunda çalışma düzenlerini kendileri belirleyebiliyor. Tüm bu güzel uygulamalar çok kıymetli. Aile ve sosyal hayattaki mutluluk direkt iş süreçlerine de yansıyor. Bu sebeple biz tüm süreçlerimizde önce insan önce çalışan diyoruz. Geliştirdiğimiz insan kaynakları uygulamalarında sadece çalışma arkadaşlarımızı değil tüm aileyi kapsayıcı süreçler inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Burada çalışan hiçbir kadın arkadaşımızın evli ya da çocuk sahibi olduğu için kariyer basamaklarında geride kalma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Attığımız bu adımların karşılığını kadın çalışma arkadaşlarımızdaki oldukça düşük turnover oranımızla somut bir şekilde görüyoruz. Elbette sektörümüzdeki birçok kurumda da benzer güzel uygulamalar vardır. Kadınların sosyal hayattaki yerini de düşünerek tüm şirketlerde benzer uygulamaları görmeyiz arzu ediyoruz.

 

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Ülkemizde yaklaşık son 10 yıla baktığımızda kadın istihdamının %30’lardan %35’lere kadar çıktığı görülmektedir. Türkiye’de önde gelen finteklere baktığımızda ise öne çıkan pekçok fintekte çalışanlar arasında kadın çalışan oranının %50’lere yaklaştığı görülmektedir. Bu rakamlar bizim için sevindirici rakamlar; tabii burada kadın çalışan oranı yükselirken üst düzey ve yönetici rollerine atanan kadın liderlerin oranının da bu oranlarla benzer olması gerektiğini de vurgulamak isterim.

Kadın yöneticilerin liderliğinin fintekler için yenilikçi çözümler, müşteri odaklılık ve kalitenin arttırılması alanlarında faydalı olduğunu düşünüyorum. Tek tek değinmek gerekirse, kadınlar özel hayatlarında da finansal araçları bizzat yoğun bir şekilde kullanmaktadır; sahadaki aktif kullanım ile ihtiyaçları ve boşlukları analiz ederek geliştirilecek ürün ve hizmetler için yenilikçi öneriler getirebilirler. Güçlü empati yetenekleri ile kadınlar müşteri ihtiyaç ve beklentilerine daha duyarlı olarak müşterilere sunulan hizmetleri daha iyi tasarlayabilirler. Son olarak da kadınlar detaylı ve uzun vadeli düşünme yetenekleriyle gerek süreçlerin gerek ürünlerin daha kaliteli hale getirilmesine katkıda bulunurlar. Tüm bu güçlü özellikler finteklerin sektörde yer edinmesi ve sağlam bir şekilde yer alması için oldukça önemli kriterlerdir; kadın yöneticilerin liderliği ile bu noktalarda başarılı adımlar atılması sağlanacaktır diye ümit ediyorum 🙂 

Bu özel sayı için tüm Fintechtime ekibine teşekkür ediyorum. Hayatımıza anlam katan, bulundukları her ortamı güzelleştiren, sevgi ve merhametleriyle bizlere ışık olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi ki varız. 🙂