Trend Micro, siber güvenlik platformuna yeni bulut tabanlı konteyner güvenliği özelliklerinin eklendiğini açıkladı.

Platforma eklenen bu son özellik, güvenli dijital dönüşümü desteklemek için uçtan uca koruma, tespit ve müdahale sağlıyor.

Yeni özellikler, analistlerin olayları daha hızlı ve daha doğru bir şekilde önceliklendirmesini sağlayarak soruşturmaları basitleştiriyor ve her bir konteyner güvenlik olayı için harcanan süreyi iki haftaya kadar azaltıyor.*

ZUP Siber Güvenlik Yöneticisi Fernando Gadelha, “Hiçbir şey işle ilgili riskleri azaltmaktan daha önemli değil ve biz bunu siber tehdit tespit yeteneklerimizin verimliliğini artırarak yapıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, konteynerler çalışmalarımızın yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Büyük resimde bu, eğitim ve ekranlar arasında geçiş için daha az zaman harcanması ve iş dönüşümüne daha fazla zaman ve kaynak ayrılması anlamına geliyor” dedi.

Trend’in operasyon müdürü Kevin Simzer: “Modern işletmelerin, gelişen pazar taleplerinin yanı sıra geliştirmeyi hızlandırmak ve ölçeklendirmek için konteynerlere giderek daha fazla yöneldiğini görüyoruz, ancak bu gelişmeler bulut görünürlüğünün azalmasına ve yeni güvenlik açıklarına yol açabiliyor. Platformumuz, ekiplerin saldırı yüzeyinin geri kalanındaki riskleri yönetmek için güvendikleri konsol ve kullanıcı arayüzünün aynısını kullanarak bulut konteyner ortamlarındaki tehditlere karşı güvende kalmalarına ve müdahale etmelerine olanak tanıyor” dedi.

Trend Vision OneTM platformu, noktasal çözümlerle ilişkili maliyeti, güvenlik açıklarını ve idari yükü ortadan kaldıran kapsamlı, katmanlar arası yetenekler sunmak üzere tasarlandı. Trend Micro’nun konteyner güvenliğindeki en son yeniliği, tehdit tespitini, müdahalesini ve kontrol altına alınmasını hızlandırmak için güvenlik operasyon merkezine (SOC) benzersiz bir görünürlük getiriyor. Uzman bulut güvenliği ekipleri, konteynere alınmış uygulamaları koruyan ve kuruluşların bulut ortamlarının tüm potansiyelinden güvenli bir şekilde yararlanmasını sağlayan özel bir yaklaşımdan yararlanma fırsatı buluyor.

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma firmalarından Gartner’a göre, “Önceden izole edilmiş güvenlik yeteneklerinin entegre edilmesi, güvenlik iş akışlarını basitleştiriyor ve birden fazla aracın yönetilmesiyle ilgili karmaşıklığı azaltıyor, böylece güvenlik ortamına daha iyi görünürlük sağlıyor. Merkezi platform, güvenlik ve geliştirme ekipleri arasında daha iyi koordinasyon ve iletişim sağlayarak işbirliğini teşvik ediyor ve olayların daha verimli bir şekilde ele alınmasını sağlıyor. ”

 

Trend Vision One™ – Container Security çözümünün avantajları arasında şunlar yer alıyor:

  • Konsolide güvenlik: Kapsayıcı güvenliğini tümleşik bir platformda merkezileştirmek, güvenlik yönetimini kolaylaştırırken uç nokta, sunucu, iş yükü, kimlik, e-posta ve ağ dahil olmak üzere daha fazla yerel güvenlik katmanında kapsamlı ve ilişkili telemetri yoluyla benzeri görülmemiş bir görünürlük sağlıyor. Bu konsolide yaklaşım, güvenlik ekiplerinin tehditleri saldırı yaşam döngüsünün daha erken aşamalarında tespit ederek hızlı ve etkili bir şekilde kontrol altına almalarını sağlıyor. Platform yaklaşımı, güvenlik politikalarının kurum genelinde tutarlı bir şekilde izlenmesini ve uygulanmasına olanak tanıyor.
  • Optimize operasyonel verimlilik: Güvenlik Operasyon Merkezi ekiplerinin konteyner güvenlik operasyonları için harcadıkları zamanı büyük ölçüde azaltarak olay başına iki haftaya kadar tasarruf sağlıyor. Bu verimlilik artışı, kaynakları diğer kritik görevler için boşa çıkararak kuruluşların bulutta daha az riskle çalışmasını sağlıyor.
  • Tüm bulut ortamlarında tutarlılık: Güvenlik politikalarının yönetimini basitleştirerek ve olası güvenlik açıkları riskini en aza indirerek hem Kubernetes kümelerinde (çoklu bulut ve şirket içi) hem de Amazon ECS’de sorunsuz güvenlik yönetimi sağlıyor.
  • İleri düzey güvenlik: Amazon ECS ve Kubernetes’teki hataları bularak riski proaktif olarak azaltıyor. Konteynerleri derlemeden sonlandırmaya kadar güvence altına alan uçtan uca korumayı destekliyor ve konteyner yaşam döngüsü boyunca kesintisiz güvenlik sağlıyor.