Lidio Marketing Manager Gonca Çin ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Fintek sektöründe işe başladığımda Türkiye’de bu alan ve girişimler henüz çok yeniydi. Sektörde sadece belli başlı fintek şirketleri vardı, ürün ve hizmetler bugünkü kadar ileri teknolojiye sahip ve katma değerli değildi. Ben üniversitede okuduğum yıllardan itibaren her zaman teknoloji sektöründe yer almak, sürekli gelişen, değişen ve inovatif bir alanda uzmanlık kazanmak istediğimi biliyordum. Bu yönde yaptığım iş başvuruları doğrultusunda, fintek alanında faaliyet gösteren bir start-up ile kariyerime başlama fırsatı buldum. Lidio’da ise yaklaşık 3 senedir Pazarlama Müdürü rolünde Lidio ve Mobilexpress’in tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumluyum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Geçtiğimiz yıldan bu yana ekibimiz sürekli büyüyor, kadın çalışan sayısında hatırı sayılır bir artış yaşadığımızı söyleyebilirim. Pozitif ayrımcılık konusunda izlediğimiz bir politika yok, cinsiyet eşitliği ise her zaman en önemsediğimiz konulardan biri oldu. Kadın ya da erkek fark etmeksizin ekibin her üyesi yaptığı işlerle şirket için çok değerli ve vazgeçilmez konumda. Yine cinsiyetten bağımsız olarak herkesin her sabah işine mutlu ve motive başladığı ortamı yaratmak için Lidio yönetim ekibi, İK departmanı ve pazarlama olarak var gücümüzle çalışıyoruz.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

2000’li yılların başında teknoloji sektöründe çalışan kadın oranı oldukça azdı. Seneler içerisinde bu oran artmakla birlikte üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki kız öğrenci artışında da artış yaşandı. Kadın liderlerin güçlü empati ve iletişim becerilerine sahip olduğunu düşünüyorum, bu da onları müşteri ihtiyaçlarını anlamada ve müşteri odaklı stratejiler geliştirmede etkili kılıyor. Finteklerin sayılarının arttığı günlerde diğerlerinden pozitif ayrışan, sosyal sorumluluk ve toplumsal konulara duyarlı şirketlerin bir adım öne çıktığını gözlemliyorum. Kadın liderlerin etik standartlara ve sosyal sorumluluğa verdiği önem sayesinde, fintek şirketlerinin toplumsal etkileri göz önünde bulundurarak daha sorumlu iş modelleri geliştirdiğini düşünüyorum.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Bankalar, fintek şirketleri ya da teknoloji sektöründe genellikle erkek egemen şirketlerde çalışan kadınlar hemen hemen birbirleriyle benzer sorunlarla karşılaşırlar. Teknoloji odaklı rollerde, kadınların teknik yeteneklere sahip olmadığına dair stereotipler, çoğu zaman kadınların kabiliyetlerinin göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Ayrıca kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarında daha az temsil edilmesinin diğer kadın profesyonellere ilham verecek rol modellerin eksikliğine yol açtığına inanıyorum. Yine erkek egemen sektörlerde networking, profesyonel ağlar ve fiziksel ilişkiler genellikle erkekler arasında daha güçlü olabiliyor. Bunların hepsini iyileştirmek mümkün ve biz kadınların elinde. İzlenecek adımlar arasında cinsiyet çeşitliliğini ve kapsayıcılığı teşvik eden politikaların uygulanması, mentörlük ve sponsorluk programlarının hayata geçirilmesi, esnek çalışma saatleri ve iş-yaşam dengesi olanaklarının sağlanması, ayrımcılıkla mücadele ve farkındalık eğitimleri yer alabilir. Aynı zamanda, kadınların kariyer yollarını desteklemek için daha fazla rol model ve liderliğin ön plana çıkarılması önemli.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Tüm çalışanların aynı değerlendirme süreçlerinden geçmesini sağlayacak standart prosedürlerin oluşturulması kritik öneme sahip bir konu. Bu tarz çalışmalar, önyargıların minimize edilmesine ve daha adil bir değerlendirme sürecine katkıda bulunuyor. Terfi süreçlerinin düzenli olarak denetlenmesi ve izlenmesi de çok önemli. Bu incelemeler, iyileştirme alanlarını belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya büyük oranda yardımcı olur. Aynı şekilde, yöneticiler ve karar vericiler için cinsiyet eşitliği, önyargısız liderlik ve çeşitlilik konularında eğitimler düzenlemek de terfi süreçlerinin şeffaflaştırılmasında etkili rol oynayabilir. Bu eğitimler, terfi süreçlerinde bilinçsiz önyargıların azaltılmasına kesinlikle olumlu katkı sağlayacak ve çalışanların kariyer gelişimlerine olumlu katkılarda bulunacaktır.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda şirketler tarafından gerekli politikaların oluşturulması, benimsenmesi ve uygulanması aşamasında üst yönetime büyük görev düştüğü kanaatindeyim. En öncelikli olarak, hedeflerin ve hayata geçen projelerin düzenli olarak izlenmesi ve bir kontrol/aksiyon ortamının tesis edilmesi gerekiyor. Peki toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı iş yeri nasıl olur? Şirketler çalışanlar arasında cinsiyet eşitliğini sağlamak için özellikle işe alım yaparken kadın çalışan oranının düşük olduğu ekiplere aynı özelliklere sahip olan kadın ve erkek adaylardan kadın adayları tercih etmek, kadınlara özgü görülen işlerde erkeklerin görev almasını teşvik etmek, anne çalışanların sorumluluklarını hafifletecek emzirme, oyun, kreş odaları gibi alanlar oluşturmak, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki maaş farklarını eşitlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve daha öncede bahsettiğim gibi en önemlisi kadın çalışanların orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarına erişimini sağlayacak adımlar atmak olacaktır.