Param Chief Customer Success Officer Gamze Koçer ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. 2011-2012 yıl içerisinde bir sene aile şirketinde çalıştım, 2012 yılında şirketimizin kurucusu Emin Can Bey ile tanışmam ile birlikte yolum Param’la kesişmiş oldu. 10 yıldır bütünleşik finans sağlayıcısı Param’da görev yapmaktayım. 2012 yılında yönetici asistanı olarak başladığım Param’daki yolculuğumda birçok farklı görev üstlendim. İş Geliştirme Direktörü, 2019 yılında Ürün ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüttüm, Şubat 2023’ten bu yana Param CCSO (Chief Customer Success Officer) görevini sürdürüyorum. Sorumluluklarım arasında Param Grup şirketlerinin mükemmel müşteri memnuniyet stratejisinin yürütülmesini, denetlenmesini ve müşterilerimizin şirketlerimiz ürünlerini veya hizmetlerini kullanırken istedikleri sonuçları elde etmelerini özetle mutlu olmalarını sağlamak bulunuyor.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Param olarak, adil bir çalışma ortamının kurulmasıyla elde edilecek çalışma ortamına büyük bir değer atfediyoruz. Sürekli değişen iş ihtiyaçlarına ve büyüme hedeflerimize uyum sağlamak amacıyla, ekibimizi yeni yeteneklerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 1.600 çalışanımız ile finansal teknoloji sektöründe güçlü ve kararlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 45’inin kadın meslektaşlarımızdan oluştuğunu belirtmek isterim. Fintek sektörünün geneli göz önüne alındığında kadın çalışan oranımızı kayda değer buluyorum. Kadın istihdamı oranlarımızla sektörde bir örnek teşkil etme hedefimiz var. Bu yönde ilerlemeye devam edeceğimizi söyleyebilirim.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Fintek ekosistemi her ne kadar hızlı büyüse de sektördeki kadın katılımının halen yeterli seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Bu durum, sektörün yenilikçilik ve çeşitlilik potansiyelinin tam olarak kullanılamamasına neden oluyor. Kadınların katılımı arttıkça, farklı bakış açıları ve yenilikçi düşüncelerle fintek endüstrisinin daha da zenginleştiğini ve geliştiğini görüyoruz. Kadın yöneticiler, sektöre farklı bir bakış açısı getiriyor. Özellikle müşterileri daha iyi anlamada kadın bakış açısı önemli rol oynuyor. Bu sayede sektör daha kapsayıcı ve herkese hitap eden hale geliyor. Bu gibi nedenlerle sektördeki kadın katılımının artırılması ve kadın liderlerin desteklenmesi, fintek endüstrisinin geleceği için hayati önem taşımakta.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Özellikle ülkemizde, finansal teknolojilerin yaygınlaştırılması ve erişilebilir hale getirilmesinde kadın girişimcilerin ve liderlerin oynadığı rol çok önem taşıyor. Küresel çapta baktığımızda da kadın liderlerin önderlik ettiği fintek şirketleri, finansal hizmetleri dönüştürmekte ve geniş kitlelere ulaşmada yeni yöntemler sunmakta olduğunu görüyoruz. Param olarak, biz de bu global eğilimleri yakından takip ediyor ve kadın liderlerin sektördeki başarılarını destekleyen bir ortam yaratmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede, fintek sektörünün daha da yenilikçi ve çeşitli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunuyoruz. Fintek sektöründe, her geçen gün daha fazla kadın lider ve girişimcinin öne çıkması, sektörün geleceği için büyük bir umut kaynağı. Fintek sektöründe başarılı bulduğum aklıma ilk gelen isimlerden biri Sarah Garvey diyebilirim.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Finansal teknoloji alanında kadınların etkisi, sektörün inovasyon ve adaptasyon yeteneğini önemli ölçüde artırıyor. Kadınların fintek sektöründe oynadığı rol, sektörün tamamen yeni yönlerini keşfetmesine de öncülük ediyor. Kadın liderler ve girişimciler, finansal teknolojilerin daha insan merkezli ve sosyal sorunlara duyarlı hale gelmesini sağlıyor. Kadınların sezgisel ve empatik yaklaşımları, müşteri ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlama ve bu ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme konusunda fintek şirketlerine yeni perspektifler sunuyor.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Fintek ekosistemi, sürekli değişen ve yenilikçi bir alan olduğu için, kadınların bu sektördeki temsili, sektörün genel başarısına büyük katkılar sağlıyor.  Kadınların katılımıyla, sektördeki ürün ve hizmetler daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde tasarlanıyor ve bu da şirketlerin pazar payını ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Ayrıca, kadın liderlerin şirket kültürüne ve yönetim stratejilerine getirdikleri farklı perspektifler, iş yerindeki iş birliğini ve verimliliği artırıyor. Hal böyle olunca fintek sektöründeki kadın temsili etik ve adil bir çalışma ortamının yanı sıra sektörün sürdürülebilir büyümesine ve global rekabet gücüne de katkıda bulunuyor.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Fintek ekosisteminde kadın çalışanların yeterince kendine yer bulamaması, kadın girişimlerinin hak ettiği desteği eşit şekilde alamaması gibi çeşitli hususlar ilk aklıma gelen zorluklar arasında bulunuyor. Param’da farklı yetenekleri, bakış açılarını ve uzmanlıkları bir araya getirerek inovatif ve çeşitlilik odaklı bir çalışma ortamı oluşturduk. Buna toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil. Değişimden ve öğrenmekten keyif alan, takım odaklı düşünen ve şirketimizin hedeflerine katkı sağlayacak kadın erkek fark etmeksizin her çalışma arkadaşımız bizim için bir değer.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Her şeyden önce terfi süreçlerinde adaletli olunmalıdır. Zira terfi süreçlerinde adaletsiz olunduğu takdirde çalışanların söz konusu şirkete olan aidiyet duygusu yok olur. Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi ve varsa kadın çalışanlara yönelik engellerin kaldırılması elzem bir durumdur. Şeffaf ve adil şekilde gerçekleşen terfi süreçleri, daha motive ve üretken bir işgücü oluşturulmasına ve şirketlerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Finansal teknoloji sektöründe üst düzey rollerde kadın temsili eksikliği, sektörün gelişimi için büyük bir handikap. Finansal teknoloji sektöründe kadınların üst düzey rollerde daha fazla temsil edilmesi için cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların her platformda desteklenmesi gerekiyor. Bu çerçevede kadın liderleri yetiştirmek için proaktif adımlar atılması, kadın çalışanların kariyer yollarını açık ve erişilebilir kılmak için şeffaf terfi süreçleri geliştirmesi büyük önem taşıyor.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Finansal hizmetlerde çalışan kadınların oranı halen çok düşük. Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için eğitim ve gelişim fırsatlarının artırılması şart. Kadınlara yönelik özel eğitim programları, finansal sektöre girişlerini ve ilerlemelerini kolaylaştırabilir. Temel finansal okuryazarlık eğitimleri, kadınların finansal dünyayla tanışmasına ve temel becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Teknik becerilere yönelik programlar, fintek sektöründeki çeşitli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayabilir. Online kurslar, mikro öğrenme ve uzaktan eğitim gibi alternatif eğitim yöntemleri de değerlendirilebilir.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Şirket içinde cinsiyet eşitliğini sağlamada liderlerin önemli bir etkisi var elbette. Cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayan ve şirket kültürüne bu konuda net bir mesaj veren bir liderlik anlayışı benimsemek, fırsat eşitliği, kapsayıcı politikalar uygulamak, eğitim ve gelişim programlarına hem kadın hem de erkek çalışanın eşit erişimini sağlamak gibi konularda liderler sorumluluk almalı. Liderlerin, cinsiyet çeşitliliğini destekleyen bir iş ortamı yaratma ve sürdürme konusundaki kararlılıkları, şirketin genel başarısına olumlu bir şekilde katkıda bulunacaktır.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Bu konu için gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları olsun herkesin birlikte çalışması gerekiyor. Hep birlikte el ele vererek kadınların bu sektöre girişini ve ilerlemelerini teşvik edecek kapsayıcı ve destekleyici bir ortam oluşturmalıyız. Finansal hizmetler sektöründe kadın istihdamını teşvik eden politikalar ve düzenlemeler yapılmalı. Cinsiyet ayrımcılığına caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları şirketlerde teşvik edilmeli.