Vepara Business Development and Project Manager Buse Dökmen ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Fintek sektörünün dinamikliği, gelişime açık olma ve değişime hızlı ayak uydurma gerekliliği sektöre giriş yapmama katkı sağladı. Her geçen gün büyüyen ve ürün çeşitliliği ile gelişen, heyecan verici bir sektör olduğunu düşünüyorum.

Sektördeki ilgi ve yeteneklerimi farkederek kariyer planlamamı bu alanda ilerlettim.

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’de İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi olarak görev almaktayım. Dijital cüzdan ve ön ödemeli kart süreçlerinden sorumluyum. Süreç planlama, kart şeması ve uçtan uca ön ödemeli kart entegrasyonları, dijital cüzdan ve WAAS süreçlerinde görev alıyorum. Takım olmasını bilen bir ekibin parçasıyım. Yenilik ve değişimlere karşı çözüm odaklı işler çıkartarak Vepara’yı sektörde lider ve güçlü konuma getirme hedefiyle ilerliyoruz.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Öncelikle cinsiyet eşitliğine önem veren bir şirkette çalıştığım için çok mutluyum. Özellikle teknik ekibin çoğunluğunun erkek olması alışkanlığına karşı çıkarak cinsiyet eşitliği konusunda çok hassas ilerleniyor. Kadınların detaycılığına önem veren ve yeteneklerini ön plana çıkarmak konusunda desteğini esirgemeyen, iş ve aile dengesini koruyan bir ekibin içinde olmak benim için gurur kaynağı.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Finansal teknoloji sektörü genellikle teknik ve mühendislik alanlarında yoğunlaşmış bir yapıya sahiptir. Son yıllarda artan vurgu ve çeşitli eğitimler ile kadınların finansal teknoloji sektöründeki katılımını artırmaya yönelik çabaları desteklemiştir.

Kadın yöneticilerin fintek sektöründeki liderliği sektördeki inovasyonu teşvik edebilir. Çeşitli bakış açılarından gelen liderlik, şirketlerin daha yaratıcı çözümler bulmasına katkı sağlayacaktır.

Kadın liderlerin, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilme, çeşitlilik odaklı stratejiler geliştirme ve çalışan motivasyonunu artırma gibi avantajları olabilir. Bu avantajlar ile finansal teknoloji şirketleri rekabet fırsatı da elde edilecektir.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadınlar, farklı yaşam deneyimleri, düşünce tarzları ve ihtiyaçları ile çeşitli bakış açıları sunabilirler. Finansal teknolojilerin daha kapsamlı ürün çeşitliliği kazanmasına katkı sağlayacaktır.

Özellikle kadın liderler ve girişimciler, müşteri odaklı çözümler geliştirerek sektöre yenilik getirecektir. Kadın liderler genellikle sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularına odaklanma eğilimindedir.

Kadın yöneticiler olarak sektördeki değişim ve gelişimi sıkı takip etme konusunda üstün başarı sergilerken, yeni pazar fırsatları keşfederek yeni bir soluk getirebileceğimize inanıyorum.

Finansal teknolojiler sektöründe cinsiyet eşitliği anlayışıyla kadınların sektöre girişine yol açmak için finansal ve teknolojik okur yazarlık seviyelerini artırma konusunda eğitim ve mentorlük çalışmaları faydalı olacaktır.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Kadın temsili insanlık tarihinin başından itibaren önem arz etmektedir. Finansal teknolojiler sektöründe ise kadınların daha fazla temsil edilmesi, çeşitli bakış açıları ve deneyimlerin şirketlere entegre edilmesine yardımcı olacaktır. Bunun da inovasyonu teşvik ederek daha yaratıcı çözümler ortaya çıkmasına katkıda bulunacağına inanıyorum.

Kadınları desteklemek ve iş gücünde cinsiyet eşitliğini sağlamak şirket politikası olmalı. Bu tutum müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar arasında daha olumlu bir algı yaratacaktır.

Cinsiyet eşitliği, inovasyonu ve geleceğe dönük büyümeyi teşvik edebilir. Kadınların finansal teknoloji sektöründeki temsili, sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, aynı zamanda şirketlerin genel başarısı açısından da önemlidir. Farklı bakış açılarından gelen kadın yöneticiler, daha etkili stratejiler oluşturabilir ve sektörde lider konumlar elde edebilir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Her sektörde ve iş kolunda olduğu gibi finansal teknoloji sektöründe kadınlar bazı zorluklarla karşılaşabilmektedir. Burada önemli nokta içinde bulunulan şirketin tutumu ve cinsiyet eşitliğine önem veren bir politika izlemesidir. Kadınlar için eşit fırsatlar sağlandığı durumda daha saygılı ve çözüm odaklı bir iş ortamı mümkün. Bu noktada farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenerek kadınların finansal teknolojiler sektöründeki yeri artacaktır.

Çalışma ortamındaki cinsiyet temelli önyargıları azaltmak ve toplumsal bilinci kazanmak tüm sektörler için önemli bir eşik.

Kadınların toplumdaki sorumluluklarını göz önünde bulundurduğumuzda çalışmak istediği halde çalışma hayatına adım atamayan meslektaşlarımız ile karşılaşmamız mümkün. Ancak kadınların sosyal hayatın ve dinamiklerin getirdiği zorlukları başarıyla yönetme yeteneği aşikardır. Özellikle son yıllarda finansal teknolojiler sektöründe esnek çalışma modelleri ile kadınların sosyal hayattaki sorumlulukları da desteklenmektedir. Cinsiyet eşitliğine odaklanan politikaların benimsenmesi ve açık iletişim ile farkındalığı artırmak ve toplumsal normları değiştirmek, finansal teknoloji sektöründe kadınların daha fazla başarı elde etmelerine yardımcı olacaktır.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Finansal teknolojiler sektöründe daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları önemli bir rol oynayabilir.

Sektördeki deneyimli profesyonel ile genç kadınlara mentorluk yapmaya teşvik eden programlar oluşturulabilir.

Staj programları aracılığıyla genç kadınlar sektördeki işleri daha yakından tanıma fırsatı bulabilir. Bu etkinlikler, kadınların sektördeki diğer profesyonellerle bağlantı kurmalarını sağlar.

Finansal teknolojilerin hızla geliştiği bir dönemde, kadınların dijital ve teknik yeteneklerini artırmaya yönelik eğitimler sektöre adım atılması konusunda teşvik edici olacaktır. Yenilikçi düşünce ve girişimciliği destekleyen programlar ile kadınların sektörde liderlik rollerini üstlenmesine destek sağlar.

Fikir özgürlüğü, saygı ve şeffaflık üzerine kurulan şirket politikaları ile kadınlar için güvenilir bir ortam yaratırken sektörde fırsatlarla dolu bir kariyer yolculuğu da beraberinde desteklenmelidir.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği stratejisi belirlemeli ve bu stratejinin uygulanmasını sağlamalıdır. Cinsiyet eşitliği konusunda eğitim ve farkındalık programları düzenleyerek, bilinci artırmalıdır. Ücret eşitsizliği ortadan kaldırılarak, terfi süreçlerini şeffaf ve adil bir şekilde yönetmeli, cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemek adına eşit fırsatlar sağlamalıdır. Cinsiyet eşitliğinin her alanda desteklenmesi için teknik beceri ve kişisel gelişimlerin desteklendiği programlar oluşturularak iş ve aile hayatı dengesini destekleyen çalışma politikaları geliştirilmelidir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Son yıllarda kadın girişimci ve kadın liderler finansal teknolojiler alanında da sıklıkla adından söz ettiriyor. Öncelikle bu bir gurur kaynağı. Bununla birlikte anlıyoruz ki ülkemizde finansal teknolojiler alanında cinsiyet eşitliğini destekleyen ve kadın bakış açısına değer veren, özellikle genç kadın yeteneklerle zenginleşen bir çalışma ortamı sunuluyor.

Finansal teknoloji şirketleri, kadın çalışanlara liderlik, teknik beceriler, kişisel gelişim ve diğer alanlarda eğitim ve gelişim fırsatları sunmalıdır. Bu tutum kadınların kariyer gelişimleri konusunda teşvik edici olacaktır. Kadınların titiz ve detaycı yaklaşımı finansal teknolojiler sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Sektördeki kadın liderlerin etkisi, şirket kültürü, işyeri politikaları, eğitim fırsatları ve cinsiyet eşitliği politikaları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Şirketlerin cinsiyet eşitliği konusundaki politika ve uygulamaları, kadın liderlerin yükselmesini noktasında teşvik edici olacaktır.

Lider ruhlu, mücadeleci, üreten, topluma ilham olan ve geleceğe ışık tutan kadın yöneticileri her alanda daha çok aramızda görebilmek dileğiyle.