Papara M&A and Expansion Director Birce Ciravoğlu ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?
Fintek sektörüne girişim, hızla gelişmekte olan teknolojileri kullanarak finansal hizmetleri daha erişilebilir, verimli, ve kapsayıcı hale getirme isteğimle gerçekleşti. Papara’daki M&A and Expansion Director rolümde, finansal servisler alanında devrim yaratma misyonumuzla uyumlu olarak şirket satın alma, birleşme, ve farklı coğrafyalarda genişleme girişimlerine yönelik stratejik fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumluyum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı? Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?
Şirketimizde geçen yıldan bu yana kadın çalışan ve yönetici sayısında dikkate değer bir artış yaşandı. Alanında yetenekli kadınları cezbetmek, elde tutmak ve teşvik etmek için çeşitli bootcampler yapıyoruz. Öte yandan, aylık olarak şirketteki kadın çalışan oranını takip ediyoruz ve bu oranı %50 civarında tutmak için çalışıyoruz.

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?
Kadınların fintech sektörüne katılım düzeyi giderek artıyor ancak bunun daha da artması için hala önemli bir alan var. Kadın yöneticiler farklı bakış açıları getirmenin yanında, kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek sektörün şekillendirilmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Kadınların lider pozisyonlara gelmeleri kuruluşlarında kapsayıcılık kültürünü teşvik ediyor. Bu durum yalnızca sektördeki diğer kadınlara ilham kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda stratejik karar alma süreçlerini de etkileyerek fintech hizmetlerinin daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlıyor. Kadın yöneticiler özetle daha eşitlikçi ve ileri görüşlü bir fintech ortamının oluşmasına sebep oluyorlar.
 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?
Ülkemizde DgPays Chief Growth Officer’ı Sezin Çınar Erken’in ve İngiltere’de TRIVER’ın Chief Commercial Officer’ı Gökçe Yücealpan’ın başarılarını büyük bir mutlulukla takip ediyorum. İkisi de bankacılık bilgi ve tecrübesini fintech alanına taşıyan çok değerli meslektaşlarım. Onları kendime örnek alıyorum. Globalde ise Starling Bank’ın kurucusu Anne Boden’ı yakından takip ediyorum.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?
Kadınlar finansal teknolojilerin geleceğinde önemli olumlu değişimler yaratma potansiyeline sahip. Ürün tasarımı, yönetim ve stratejik karar alma süreçlerine farklı bakış açıları getirerek, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet eden, yenilikçi, etik, ve kapsayıcı finansal ürünler yaratılmasına yardımcı olabilirler.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?
Sektörde kadınların temsili inovasyon için gerekli olan düşünce çeşitliliğini sağlamaktadır. Kadınlar sektörde sık sık karşılaştığımız karmaşık sorunlara, çok daha yaratıcı çözümlere yol açabilecek farklı deneyimler ve bakış açıları getiriyor. Sonucunda sektörün daha geniş kitleye yönelik çözümler sunmasına sebep olarak sektörün başarısını pozitif etkiliyor.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?
Fintech’teki kadınlar mentorluk eksikliği ve liderlik rollerinde yeterince temsil edilmemek gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıyalar. Kadınlar arası networking ve mentorluk programlarının ve kuruluşun her düzeyinde cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaların oluşturulmasını içeren çok yönlü bir yaklaşımla bu zorlukların aşılmasında önemli bir yol katedilebilir.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?
Bu süreçlerde karar mekanizmasının çeşitli değerlendiricilerden oluşan bir grup olması, önyargıların azaltılmasında etkili olmakla beraber, terfilerin adil olmasına ve her bireyin katkısı ve potansiyelinin objektif değerlendirmelere dayanmasına olanak sağlayabilir.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?
Şirketler özellikle kadınlara özel olarak tasarlanmış liderlik eğitimi ve mentorluk programları sunarak, kendi organizasyonları içindeki kadın yetenekleri aktif olarak tespit etmeye ve geliştirmeye çalışmalıdır. Ayrıca, tüm liderlik pozisyonları için çeşitli bir yelpazeden aday listesi sağlayan politikaların uygulanması, kadınların üst düzey rollerdeki temsilinin artmasına yardımcı olabilir.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?
Papara’da uyguladığımız kadınların teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bootcampler gibi, özellikle yazılım alanında kadınların işgücüne katılmasına destek olacak programların uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında finansal okur-yazarlık ve yönetim becerilerini geliştirebilecekleri eğitimler de kadınların bu alana kazandırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca kadınları hedef alan burslar, stajlar ve mentorluk programları sunmak, fintech sektörüne girmeye hazır kadın yeteneklerin geliştirilmesine destek olacaktır.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler, Papara’da yaptığımız gibi, şirket içinde net hedefler belirleyerek, ilerlemeyi ölçerek ve bu hedeflere ulaşma konusunda kendilerini sorumlu tutarak cinsiyet eşitliğini desteklemelidir. Kapsayıcılık kültürünü teşvik etmekle beraber, şirket içinde çeşitli önyargı veya ayrımcılıkların oluşmaması için aktif rol oynamalıdırlar. Eşit ücret, ebeveyn izni ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi politikaların uygulanması bu hedefleri destekleyebilir.

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Fintech sektöründe kadınlara daha fazla fırsat yaratmak için sektörde çalışan çeşitliliğine değer veren, büyüme ve ilerleme için eşit fırsatlar sunan ve stereotipler ve önyargılarla aktif olarak mücadele eden kapsayıcı kültürler oluşturmaya odaklanılması gerekiyor. Kadınların fintech alanındaki başarılarını öne çıkaracak networking ve mentorluk platformları sağlamanın yanı sıra şirketler, çeşitli eğitim kurumları ve devlet kurumları arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve buna dayalı politikaların uygulamaya konması, bu alanda kadınlara kapıların açılmasında kritik bir rol oynayabilir.