Paynet Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferah Güneri ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

2000’li yılların başında, Paynet’in henüz sadece Arena Bilgisayar bayilerine çözümler sunan bir fintek şirketi olarak doğuşunu deneyimlediğim süreçte, Paynet platformunun tüm işleyişini yönetme sorumluluğunu üstlendim. Bugün ise Paynet’te Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı? Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Şirketimizde son yıllarda kadın çalışan sayımızda önemli bir artış oldu. Hedefimiz kadın erkek çalışan sayımızı eşit oranlarda tutabilmek. Zaman zaman oranlarımız değişse de şu an %48 kadın çalışan ve %52 erkek çalışan gibi bir oranımız var ki bu da Türkiye’de teknoloji firmalarındaki ortalama kadın istihdam oranının üzerinde bir yüzde olması bakımından önemli. Genç yetenek alımlarımızda da özellikle eşit alımlar yaparak teknolojide kadın çalışan sayımızı artırmayı amaçlıyoruz.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Kadınların sektördeki katılım seviyesini oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Son yıllarda fintek endüstrisinde kadınların daha fazla yer alması, farklı bakış açılarına erişim sağlaması açısından son derece önemli bir adım. Kadınların liderlik tarzları genellikle iş birliği, empati ve problem çözme odaklı. Bu özellikleriyle de kadınların, inovasyonu teşvik ettiğini, takım çalışmasını güçlendirdiğini ve karar alma süreçlerine çeşitli perspektifler getirdiğine inanıyorum. Ayrıca, kadın liderlerin varlığı, iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik konularının daha fazla önemsenmesine ve bu yönde politika ve uygulamaların geliştirilmesine de büyük katkı sağlıyor.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yaratabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadınların farklı bakış açılarına, çeşitlilikten beslenen bir yaklaşıma sahip olmaları fintek alanında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kadınların genellikle empati ve müşteri odaklılık konusunda güçlü oldukları biliniyor. Kadınların bu özelliğinin yanı sıra, empatik ve çok yönlü düşünebilme, problem çözme yetkinlikleri ve analitik zekasıyla fintek şirketlerinin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve daha kullanıcı dostu çözümler sunmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi, şirketlerin daha inovatif ve rekabetçi olmalarını sağlıyor. Kadınların iş dünyasındaki katkıları sadece yetenekleri ve profesyonellikleriyle sınırlı değil; aynı zamanda empati ve estetik duyarlılık, çok yönlü düşünebilme gibi özellikleriyle de değer katıyorlar.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Finansal teknoloji sektörü genellikle erkeklerin hakimiyetinde olan bir alan ve kadınlar bu ortamda daha az temsil ediliyor. Bu durum, kadınların kariyer gelişimini ve ilerlemesini zorlaştırabiliyor. Bu zorluklara karşı mücadele etmek, şirketlerin ve sektörün çeşitlilik ve eşitlik konularına daha fazla odaklanmalarını gerektiriyor.

Şirketler, cinsiyet temsili eşitsizliğini azaltmak için çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden politikalar uygulamalı. Mentorluk ve liderlik gelişim programlarıyla kadın çalışanların kariyerlerini desteklemek de bu anlamda önemli noktalardan biri.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileşmeler önerirsiniz?

Terfi süreçleriyle ilgili olarak özellikle içimizden çalışanların gelişimlerini destekliyoruz. Bu tür bir yaklaşım, şirket içinde yeteneklerin geliştirilmesini teşvik ederken aynı zamanda şirket kültürünün güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Yönetici rollerimize terfi olması durumunda herkes için eşit olan değerlendirme sürecine dahil ediyor, gelişim alanlarını koçluklarla destekleyerek eşit fırsat sunuyoruz. Değerlendirme sürecinde çalışanların potansiyellerini maksimize etmelerine ve terfi sürecinde gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Kadını güçlendirmek adına yapılan çalışmaların yalnızca kadınlara yönelik olmaması gerektiğini düşünüyorum. Amaç kadının güçlenmesi, iş dünyasında kadının kalkınmasını sağlamaksa sisteme eşitlik getirilmesi çok önemli. Yasalar önünde, finansmana erişimde, eğitimde, ücrette, terfi süreçlerinde kısaca her alanda eşitlik sağlanmalı.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Finansal hizmetler sektöründe çalışan kadınların, genç kadınlara mentorluk yapmalarını teşvik eden programlar geliştirilmeli. Bu tür programlar, deneyimli profesyonellerin tecrübelerini ve bilgilerini genç kadınlarla paylaşmalarını sağlayarak kariyerlerini şekillendirme konusunda yardımcı oluyor. Kadınların liderlik becerilerini geliştirmeleri ve yönetici pozisyonlarına yükselmeleri için özel olarak tasarlanmış eğitim programları düzenlenmeli.   Bu tür programlar, iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri ve stratejik düşünme gibi liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanabilir. Bununla birlikte, kadın profesyonellerin bir araya gelebileceği etkinlikler ve platformlar oluşturularak, iş birliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmeli.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği değerlerini benimseyen ve teşvik eden bir kültür oluşturmalı. İşe alım süreçlerinde ve terfi uygulamalarında cinsiyet eşitliğini sağlamak için adil ve şeffaf politikalar geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bu, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselme şanslarını artırabilir. Liderler, kadın çalışanların liderlik becerilerini geliştirmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine destek olacak eğitim ve gelişim fırsatları sunmalı. Mentorluk ve koçluk programları da bu amaçla kullanılabilir.   

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Şirketler, cinsiyet eşitliğini teşvik eden somut politikaları benimseyebilir ve uygulayabilir. Örneğin, adil işe alım süreçleri, terfi politikaları ve maaş eşitliği gibi politikalar kadınların iş hayatında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayabilir. Şirketler, kadın girişimciliğini teşvik ederek ve kadınların inovasyon alanındaki çalışmalarını destekleyerek finansal teknoloji sektöründe daha fazla kadın liderin ortaya çıkmasını sağlamalı.