Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Turkcell’de çalıştığım dönemde mobil teknolojiler geliştiren ekosistemin gelişimine katkı sağlama şansım oldu. O yıllar telekom yetkinliklerinin katma değerli hizmetlere dönüşmeye başladığı, bu hizmetler arasında da yıldızı hızla parlayan, bugün Mobil Ödeme olarak regüle edilmiş iş alanın temelinin atıldığı yıllar. Benim de Fintek’in bir sektör olarak   ortaya çıkmasına ve büyümesine katkı sağlayan birçok girişim ve teknoloji firması ile yakın çalışma, onların büyümesine katkı sağlayacak iş ortaklıkları yapma ve buradaki potansiyeli yakından tanıma şansım oldu. Fintek’in temelinde bir ekosistem modeli olması, tüketicilerin ve şirketlerin hayatına çok doğrudan ve gözle görülür katkı sağlaması ve henüz keşfedilmemiş potansiyelinin keşfedilenin çok ötesinde olduğuna inancım nedeni ile içinde olmaktan büyük keyif aldığım bir alan.  2018 yılından bu yana ise Pluxee Türkiye’de İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak ana yetkinliklerimizin yeni katma değer ve iş modellerine dönüştürülmesinden, marka vaadinin önemli unsuru olan ürün portföyünün tasarlanmasından ve yönetiminden ve tüm bunları yaparken şirketin inovasyon ve yetkinlik kapasitesine katkı sağlayan iş ortaklıklarının yapılmasından sorumlu olarak çalışıyorum.   

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı? Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Pluxee Türkiye olarak yüzde 53 kadın çalışan ve yüzde 33 kadın üst düzey yönetici oranlarımızla, genel Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Diğer İK süreçlerinde olduğu gibi işe alım süreçlerinde de cinsiyet dengesini korumak Pluxee için oldukça önemli. Bu sebeple özellikle yönetici pozisyonlarına ilişkin kısa listelerde mutlaka kadın adayların yer almasına dikkat ediyoruz.

Bununla birlikte kadınların ve gençlerin işgücüne dahil olması ve kariyerlerinde desteklenmeleri amacıyla faaliyet gösteren STK’lar ile hem mentorluk hem de işe alım süreçlerinde önceliklendirmek adına yakın iş birliği içindeyiz. Bunun yanı sıra global düzeyde yürütülen gelişim programları ile kadın çalışanlara kariyer yolculuklarında destek oluyoruz. Ülkeler arası mentorluk programlarına katılan çalışanlarımızın en az yarısının kadın olması kuralını uyguluyoruz.   

İş dünyasında ideal dengenin kurulabilmesi için kamu otoritesi gerekli önlemleri alırken, firmaların da yönetim kurullarında kota kuralını uygulamasının büyük fark yaratacağına inanıyoruz. Pluxee Türkiye olarak cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlamak için aldığımız bazı inisiyatifler var. Ortalamaların çok daha üzerinde olan olumlu rakamlarımıza rağmen bununla yetinmiyoruz. Bu oranları daha yukarılara taşımak için departman bazında somut hedefler koyduk ve bu hedeflere odaklandık. Özellikle erkek çalışanların ağırlıkta olduğu IT ve Satış ekiplerinde kadın çalışan oranını arttırmak üzere bir inisiyatif başlattık. Bu çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı ve yüzde 20 olan satış bölümündeki kadın yönetici oranını yüzde 38’e, yüzde 10 olan IT bölümündeki kadın çalışan oranını ise yüzde 30’a yükselttik. Toplam kadın yönetici oranımız ise yüzde 28’den yüzde 40’a yükseldi.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Fintek kullanıcılarının hayatındaki güçlü rolü ile inovasyona çok açık, aynı zamanda yoğun regülasyon kontrolünde olması nedeni ile de kurallar içinde kendine hareket alanı yaratması gereken bir sektör. Bu nedenle yaratıcılık, problem çözme, empati gibi yetkinlikler bu sektörde farklılaşan ürünleri, hizmetleri tasarlamak ve hayata geçirmek için etkili olan yetkinlikler olarak öne çıkıyor. Sektördeki birçok kadın liderin doğal olarak sahip oldukları bu yetkinliklerle birlikte sürdürülebilir ve kapsayıcı modellere ve iş birliklerine yatkın yapıları ile sektörde önemli başarılara imza attıklarını gururla izliyorum. Ancak birçok sektörde olduğu gibi Fintek’te de maalesef hem tüm rollere hem de karar verici rollere baktığımızda kadınların yeterli seviyede katılımını görmüyoruz.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Ülkemizde hem kurumsal şirketlerde profesyonel olarak çalışan, hem de girişimlerde kurucu olan veya kritik rollerde çok sayıda başarılı kadın var. Yurtdışında da fintek alanında başarılı roller üstlenen Türk kadınlar var. Örneğin Menekşe Gencer kariyerini ve başarılarını yakından takip ettiğim, Fintek alanında öne çıkan kadın liderlerden biri benim için.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Şirketlerin cinsiyet eşitliği politikaları, inovasyon, sürdürülebilirlik ve karlılık gibi bir dizi faktör üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Kadınlar her konuda farklı bakış açıları, yaklaşımları ve çözüm önerileriyle katkılar sağlıyorlar. Bu da şirketlere yenilikçi ürünler geliştirilmesi ve rekabet avantajı yaratılması konusunda fayda sağlıyor. Aynı zamanda kadınların varlığı şirket içerisinde daha olumlu bir çalışma ortamı yaratılmasından ötürü çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin de artmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenlerden dolayı, tüm sektörlerde olduğu gibi finansal teknoloji sektöründe kadınların daha fazla temsil edilmesi, sektörün genel başarısını artırabilir ve daha sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme yolunda önemli bir adım olabilir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Biz kadınların, önyargıları aşmak için kendilerini daha fazla göstermeleri ve pozisyona uygunluklarını ve yetkinliklerini ortaya koymaları bekleniyor. Bu beklentileri karşılamak için, daha fazla çaba göstermek ve çok çalışmak pozisyonu almak için mutlaka gerekiyor.  

Kadınlar olarak, karakter olarak yüksek sorumluluk duygusuna sahibiz ve her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle işin ötesinde taşıdığımız annelik, eş, kız evlat gibi ek rollerimize ilişkin toplum beklentilerini karşılamak ve/veya tüm bunları en iyi şekilde yerine getirmek için bazen işe ara vermek zorunda kalabiliyoruz ya da odağımızı bölünebiliyor ve doğal olarak bu pozisyonlara giden yükselme sürecimiz sekteye uğrayabiliyor. Koyduğumuz hedeften gözümüzü ayırmadan, her şeye rağmen odaklanmaya devam ederek, çok çalışarak, sabırla, kendimizi sürekli geliştirerek yapabiliriz. Tüm kadınlara, hayallerinizden vazgeçmeden, sizi heyecanlandıran yoldan yürümeye devam etmelerini tavsiye ediyorum.