Albaraka Türk, Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında, 2023 yılı emisyonlarını YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Garanti) Sertifikası ile nötrlediğini duyurdu. 

Albaraka Türk, Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında, sürdürülebilirlik stratejisini Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) sistemi çerçevesinde belirliyor. Bu kapsamda Albaraka Türk, 2023 yılı emisyonlarını YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Garanti) Sertifikası ile nötrlediğini duyurdu. 

Çevre Dostu Enerji Tüketimi

Albaraka Türk’ün Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer EMEÇ, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla hem katılım bankaları arasındaki liderliğimizi sürdürüyoruz hem de çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederken, kapsam 2 emisyonlarını nötrlemek için 2023 yılında tüketmiş olduğumuz toplam elektriği YEK-G Sertifikası ile dengeledik. Gerçekleştirdiğimiz tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporumuzda tüm paydaşlarımızın ile paylaştık. Bu önemli adımla birlikte bankamızın çevresel etkisini azaltma ve sürdürülebilirlik alanında öncü rol oynamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Rönesans Enerji tarafından itfa edilen YEK-G belgesi, Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer EMEÇ’e takdim edildi. Dr. Ömer EMEÇ, “YEK-G sertifikası, sürdürülebilirlik çabalarımızı daha da güçlendiriyor ve çevre dostu bir enerji tüketimi sağlıyor. Rönesans Enerji ile yaptığımız iş birliği, sürdürülebilirlik alanında iş dünyasının güçlü ve etkili ortaklığının bir simgesi oldu.’’ dedi.

 

Yenilenebilir Enerjide Büyük Adım

Albaraka Türk 2023 yılı raporlama döneminde oluşan 5.898,48 ton CO2e “Kategori 2-Satın Alınan Elektrikten Kaynaklanan Dolaylı Emisyonlar”ını, 14.000.000 kWh YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Garanti) Sertifikası ile dengeledi. Böylelikle, 2023 yılında satın alınan elektriğin tamamı YEK-G sertifikalı yenilenebilir enerji üreticilerinden tedarik edilerek toplam enerji tüketiminin yaklaşık %50’si yenilenebilir enerjiden karşılandı. Dengeleme sürecinde Türkiye’nin ilk ve tek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) lisanslı sürdürülebilirlik yönetim platformu olan Sustable kullanıldı.

 

Sürdürülebilirlikte Stratejik Adımlar

İlk kez 2019 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilen Albaraka Türk, 5 yıl üst üste endekste kalan tek katılım bankası olmasıyla sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, Banka’nın 2016 yılından bu yana gönüllü olarak yanıtladığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği anketlerinde 2023 yılı skoru B- olarak açıklandı. Bilimsel Temelli Hedefler Oluşumu’na (SBTi) bu yıl emisyon azaltım taahhütlerini açıklamayı planlayan Albaraka, sürdürülebilirlik çabalarını ulusal ve uluslararası platformlarda gösteriyor. Bu projeler, Albaraka’nın çevresel ve sosyal etkisini sürekli olarak ölçmekte ve iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmesine olanak sağlıyor.

 

Öncü Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Albaraka Türk’ün 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporunda yayımladığı çevresel tüketim verileri ve sera gazı emisyon değerleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından karbon ayak izi hesaplama ve raporlama alanında lisanslanan ilk şirket olan Sustable tarafından hesaplandı ve Sera Gazı (GHG) Protokolü’nün raporlama gereksinimleri ile ISO 14064- 1:2019 standardına tam uyumlu olarak raporlandı. Hesaplama kapsamında, 2023 yılında bir önceki yıla göre Albaraka Türk’ün Kapsam 1&2 emisyonları yaklaşık %60, elektrik tüketimi %5,5 (780 MWh) ve enerji tüketimi yaklaşık %3 oranında (822,47 MWh) azaldı.

Albaraka, gelecek dönemde de sürdürülebilirlik çalışmalarını artırarak, katılım bankaları arasındaki öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor.