Kahraman Anıl Tanış, Fintechtime Ağustos sayısı için yazdı “Hizmet Olarak Bankacılık ve Gömülü Finans Yükseliyor”.

Hizmet Olarak Bankacılık (Banking-as-a-Service) ve gömülü (embedded finance) finansın yükselişi, hem bir tehdit hem de bir fırsat içeren bir bükülme ile bildiğimiz şekliyle #finans ve bankacılığın sonunu işaret ediyor. Gelin şimdi bu konuya detaylıca bir göz atalım.

 

Gömülü finans terimi nispeten yeni olsa da öncülleri onlarca yıldır var (örneğin perakendeciler veya havayolları tarafından sunulan mağaza ve markalı kredi kartları). Bu durumlarda, geleneksel finansal ürünler alternatif kanallar veya farklı markalar aracılığıyla, ancak gömülü konsept olmadan sunuluyordu. Bugün oyunun kurallarını değiştiren şey, API dediğimiz etkileşimli dağıtım rayları aracılığıyla finansal teklifleri herhangi bir (finans dışı) ortama doğrudan entegre edebilme becerisidir.

BaaS ve gömülü finans genellikle birbirinin yerine kullanılır ancak aynı şey değildir: BaaS, sonuç, ön uç tarafındaki çeşitli gömülü finans tekliflerini besleyen alt, altyapı katmanıdır. Bu iki farklı katmanın tek bir benzersiz (paketlenmiş) teklifte birleştirilmesi, son yılların FinTech devrimini yönlendiren ve aynı derecede yıkıcı bir “gömülü” güç olan devrim niteliğindeki bir gelişmeyi geliştiren ve daha da genişleten bir paradigma değişimidir: müşteri deneyiminin altyapıdan ayrılması.

Böyle bir ortamda, birkaç dağınık, hızlı hareket eden kavramın, sektörün geleceğini yavaş yavaş yeniden yazan iş modellerine dönüşmesine tanık oluyoruz. Uçtan uca tüm spektrumda çok sayıda varyasyon bulunsa da, bunların hepsi iki ana parametre tarafından tanımlanıyor:

  • Lisanslama ve buna bağlı tüm yükümlülükler (uyumluluk, risk #yönetimi, bilanço, vb.)
  • Farklı ortamlara sorunsuz bir şekilde bağlanan ve kolaylaştırıcı görevi gören bir arka uç #teknoloji yığını

Bugün piyasadaki modellerin çeşitliliği, her iki parametrenin de paketlenmiş bir şekilde senkronize edilmesi gerekirken, (mutlaka) aynı sağlayıcı tarafından sunulması gerekmediği gerçeğiyle doğrudan bağlantılıdır. (Sadece) bankacılık lisanslarından yararlanan geleneksel bankalardan teknoloji köprüsü görevi gören FinTech’lere, uçtan uca dikey entegre modellerde hem lisans hem de teknolojiden yararlanan tam yığın BaaS oyuncularından niş sağlayıcılara veya segment uzmanlarına kadar çok sayıda kombinasyon söz konusudur.

Daha da karmaşık hale getirmek için, birçok durumda ortakların değer zinciri boyunca konumlandırılmasına bağlı olarak katmanlar eklenebilir veya çıkarılabilir: örneğin Goldman Sachs’ın Apple ile ortaklığı klasik bir B2B2C teklifiyken Stripe, Stripe Treasury ile Stripe’ın pazar yerlerinin veya platformların (örneğin Shopify) arkasında kendi başına bir sağlayıcı olarak hareket ettiği bir B2B2B2C kurulumuyla çalışır.

Müşterilerin finans dışı bağlamlarda giderek daha fazla finans kararları aldığı bir dünyada, gömülü finansın potansiyelinin ve iş dünyasını ve #ekonomiyi değiştirdiği sayısız yolun yüzeyini henüz çizmeye başladık.