Insha Ventures Satış ve Büyüme Direktörü Zehra Aksoy ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Finans sektöründen önce e-ticaretin doğuş yıllarında dış ticaret tarafında ithalat ve ihracat üzerine tecrübem oldu. Daha sonra kurumsal bir yapıda bankacılık tarafında karar verdim. Bankacılığın mutfağından gelen biri olarak şubelerde birçok operasyonel ve satış sürecinin içinde bulundum. Teknolojik çözümlerin hayatımızı kolaylaştıracağını tespit ediyor ve gerekli aksiyonların alınması için yenilikçi projelere dahil oluyordum.

İnovasyona ve ilgi alanlarımıza değer veren bir kurumda çalışmanın avantajıyla fintek sektörüne yönelik bir kariyer oluşturma fırsatım oldu. Önce Albaraka Türk’ün İş Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürlüğü Biriminde başladığım finansal teknoloji kariyerime, iştirak şirketimiz Insha Ventures’ın ödeme sistemleri alanındaki finteklerinde satış ve büyüme direktörü olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Bu konuda titizlikle ilerleyen bir kurumuz. Geçtiğimiz seneye kıyasla kadın personel istihdamında önemli bir ivme yakaladık. Şu an itibariyle kadın çalışan sayımız erkek çalışan sayımızdan daha fazla. Öncelikle cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlamak için istihdam planımızı devreye aldık. Bu temeli ileriye taşıyacak adımlarımız devam edecek.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Son yıllarda kadınların finans sektörüne katılımında önemli bir artış görünüyor. Ancak, hala erkeklerin daha hâkim olduğu bir alan. Kadınların finans sektöründeki varlığı, çeşitliliğin artması ve daha fazla perspektifin yansıması açısından olumlu bir etkiye sahip. Özellikle, kadınların finansal kuruluşlarda yöneticilik pozisyonlarında ve fintek endüstrisinde daha fazla yer alması dikkate değer bir gelişme.

Kadın liderlerin fintek endüstrisini nasıl etkilediğine bakacak olursak; kadınların farklı bakış açıları, problem çözme becerileri ve takım çalışmasına verdikleri önem gibi özelliklerle, şirket kültürünü ve performansı şekillendirirken aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ediyorlar. Bu durum inovasyonu ve büyümeyi destekler nitelikte. Sonuç olarak, kadınların finans sektöründeki katılımı ve liderliği, sektörün gelişimi ve sürdürülebilirliği için önemli bir faktör. Özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılık, finansal kuruluşların daha güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayabilir.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Fintek sektöründe Türkiye’de Tazı AI kurucusu Zehra Çataltepe, Insider kurucusu Hande Çilingiroğlu, dünyada ise Starling Bank kurucusu Anne Boden, Lendable kurucusu Victoria van Lennep’in örnek başarılı kadın liderlerden olduğunu düşünüyorum. Bu isimler, fintek sektöründe yıkıcı inovasyonları ile dikkat çeken ve sektörde önemli rol oynayan kişiler olarak göze çarpıyor.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadın liderlerin ve çalışanların fintek sektörüne daha fazla katılımı, şirketlerin daha kapsayıcı ürün ve hizmetler geliştirmesine olanak tanır. Bu da kadınların finansal erişimlerini artırabilir ve finansal güvencelerini sağlamlaştırabilir. Kadınların finansal kararlarda daha fazla düşünce ve araştırma yapma eğiliminde olmaları, daha iyi tasarlanmış kullanıcı deneyimleri için bir fırsat sunar. Kadın liderlerin ve tasarımcıların katkısıyla, fintek ürünleri ve uygulamaları daha kullanıcı dostu ve duyarlı hale getirilebilir. Ayrıca sektörde yeni ve heyecan verici çözümler ortaya çıkabilir. Kadın liderler genellikle şirketlerin sosyal sorumluluklarını ve toplumsal etkilerini daha fazla önemserler. Finansal teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında, kadın liderlerin varlığı toplumsal fayda ve adaleti gözeterek daha sürdürülebilir bir finansal sistem oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde, kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini söyleyebiliriz.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Kadınların fintek sektöründeki temsili, daha çeşitli bir iş gücü, daha yenilikçi çözümler, daha geniş bir müşteri tabanı ve daha güçlü bir toplumsal itibar, fintek şirketlerinin rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Bu nedenle, kadın temsilinin artırılması, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve başarısı için önemlidir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Fintek sektöründe kadınlar da diğer sektörlerde olduğu gibi çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Önemli olan cinsiyet temelli ayrımcılık ve önyargılardan uzak olmak, kadın yönetici ve liderlerin yeterli düzeyde temsil edilmesi, çalışma, aile ve eğitim konularında fırsat eşitliğini sağlayacak politikalar uygulanması. Kurumsal olarak bu konu içşelleştirip uygulandığında bu konuda zorluk yaşanmayacaktır.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Öncelikle şeffaf politikalar ve prosedürler belirlenmesi gerekiyor. Bu politika ve prosedürler, terfi kriterlerini, performans ölçütlerini, terfi için gereken beceri ve deneyimleri açıkça tanımlamalı. Bu şekilde, terfi süreci daha adil ve şeffaf hale gelirken herkes için eşit fırsatlar sunulur. Eğitim ve farkındalık programlarıyla çalışanları desteklemek, performans değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve kariyer gelişim fırsatları barındıran yol haritaları oluşturmak oldukça önemli.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Kadınların üst düzey rollerde temsil edilmesini sağlamak için çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmenin, cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmanın, kadınları destekleyen politikalar ve programlar oluşturmanın, cinsiyet denge sınırlarını belirlemenin ve aday havuzlarını geniş tutmanın atılabilecek etkili adımlar olduğunu düşünüyorum. Kadın liderlerin empati gücü, iş yapış şekillerine her zaman olumlu yansır.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Temel finans eğitimleri, teknoloji becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler, liderlik ve yönetim becerilerini kapsayan eğitimler, mentorluk ve koçluk programları gibi eğitimlerin yanı sıra networking ve ağ oluşturma fırsatları sunmanın gelişim açısından önemli olduğuna inanıyorum.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Öncelikle güçlü bir vizyon belirlenmeli, eğitim ve farkındalık programlarının yanında kariyer gelişimi ve destek programları oluşturulmalı. Performans ve terfi süreçleri iyi bir şekilde incelenmeli, çeşitlilikte ilerlemenin takibi ve değerlendirmesinin doğru yapılması kaçınılmaz olmalı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ve şirket kültürlerinin merkezine yerleştirildiğinde cinsiyet eşitliği sağlanacaktır.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Esnek çalışma düzenleri, iş ve aile yaşamları arasında denge kurabilecek politikalar, kadın liderlerin başarılarını daha görünür kılacak aktiviteler, kariyer gelişimini tetikleyecek eğitim programları ve özellikle cinsiyet eşitliğini teşvik edecek kültürel yaklaşımlar fintek sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratmak ve kadınların daha fazla liderlik pozisyonunda temsil edilmesini sağlamak için etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu tür adımlar, sektörde çeşitliliği artırabilir ve kadınların potansiyellerini tam olarak kullanmalarına olanak tanıyabilir.