GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

2000 yılında; dünyada çok yeni olan iş zekâsı ve veri analitiği çözümlerinin karar alma süreçlerinde önemli değerler yarattığını görerek bu konuyu Türkiye’de geliştirmek amacıyla profesyonel hayattan girişimciliğe adım attım ve GTech’i kurdum. Bu alanda Türkiye’nin ilklerinden olan şirketimizle 23 yıldır yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik ederken, finansal teknolojiler ve veri analitiği konusundaki Ar-Ge yatırımlarımızla sektörümüze değer katmanın gururunu yaşıyoruz. Finansal teknoloji konusunda ilk yatırımımızı 2009 yılında Türkiye’nin en büyük bankalarından bir tanesinin ihtiyacını çözmek amacıyla yaptık. Daha sonra bu çalışmayı ürünleştirerek daha fazla müşteriye sunduk. Devamında yaptığımız ürün yatırımları ile bugün dünyaya Symphony Banking ürün ailemiz ile ihracat yapan noktaya geldik.

GTech’in CEO’su olarak, en büyük hedefim şirketimi bir Türk teknoloji şirketi olarak dünya çapında global, güçlü bir oyuncu yapmak. Bunu gerçekleştirebilmek için ekibime doğru kişileri katmak ve onların hedeflerine ulaşması konusunda destek olmayı da en temel sorumluluğum görüyorum. Gerçekten de beni her daim destekleyen, geliştiren ve ufkumu genişleten bir yönetim ve çalışma ekibine sahibim. Bu ekip ruhu bizim en güçlü kaslarımızdan biri. Buna ek olarak GTech’e dahil olduğu için mutlu olan çalışanlarımıza adil, eşit ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteriyorum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Çağın gerekliliğine ayak uyduran, dinleyen ve sorumlu bir yönetim anlayışına sahibiz. GTech’te çalışanlar cinsiyetlerine, kimliklerine göre değil yeteneklerine ve yetkinliklerine göre öne çıkar ve buna göre değerlendirilir. Kadın çalışanlar, şirketimizin yönetici ve teknik kadrolarında rahatlıkla yer bulabiliyor. Kadın çalışanlara yönelik mentorluk, kariyer gelişimi ve liderlik gibi eğitimler ve programlarımız var. Kadın çalışan oranımız %45, icra kurulundaki kadın oranımız ise %40. Bu bakış açımızla İK politikamız kapsamında yetenek odaklı işe alım stratejisiyle kadın-erkek eşitliğine önem veriyoruz. Farklı yetkinliklere sahip, birbirinden beslenen zengin bir ekip kurmayı önemsiyoruz. GTech’in bünyesindeki çeşitliliğin bizi sürekli geliştirdiğine ve beslediğine inanıyoruz.  

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Teknoloji sektörü erkek egemen bir sektörü gibi görünse de Türkiye’de bu alanda çok fazla kadın lider var. Kadınların teknoloji sektöründeki liderlik rollerindeki artışı görmek heyecan verici. Türkiye’nin bu konuda dünyaya da çok güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Kadınlar profesyonel hayatta kapsamlı düşünme, kaliteye verdikleri önem, duygusal zekâ ve empati kurma yetenekleri sayesinde sadece teknik tarafta değil, çalışan refahı ve müşteri deneyimi gibi diğer alanlarda da fark yaratıyor. Özellikle ekip içi duygu durumundan, müşteriyle olan iletişim süreçlerine kadar pek çok sürece hassasiyetle yaklaşıyorlar. Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarısının kadınların katkılarıyla ivme kazandığını düşünüyorum.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadınlar; analitik zekâları, pratik düşünme kabiliyetleri, öngörü yetenekleri ve hızlı adaptasyon yetileri ile teknoloji sektöründe fark yaratıyor. Farklı bakış açıları ve çeşitlilikten doğan yaratıcı fikirlerin, finansal teknolojilerin gelişimine yeni perspektifler getireceğine inanıyorum. Kadınların fintech alanında daha fazla rol alması, sektörün inovasyon ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini artıracaktır.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Sektördeki kadınlar için en büyük zorluklardan biri, kadınların liderlik pozisyonlarında yeterince temsil edilmemesi. İnsan kaynakları süreçlerinde çeşitliliği teşvik eden politikaları benimsemek, kadın çalışanlara mentorluk ve koçluk programları oluşturmak kadınların kariyer gelişimlerini destekleyecektir. Kadınlara tavsiyem; sorumluluk almaktan, mücadele etmekten, hakkı olanı istemekten asla vazgeçmemeleri… Sürekli öğrenmeye açık olmaları, yenilikleri takip etmeleri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanmaları çok önemli. Ve tabi en önemlisi her daim kendilerine güvenmeleri…

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Terfi süreçlerinin şeffaflığının artırılması için öncelikle açık ve adil bir performans sistemini oluşturmak gerekli. Şirketlerin terfi süreçlerinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeleri farklı perspektiflerin ve deneyimlerin terfi süreçlerine dâhil edilmesi, daha etkili ve adil kararlar alınmasını sağlayabilir. Bu da kadınların terfi fırsatlarına erişimini artırabilir ve sektörde daha fazla kadının liderlik pozisyonuna yükselmesine yardımcı olabilir.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Hem teknoloji hem de finans dünyasında çok yetkin, yüzü geleceğe dönük çok başarılı kadınlarımız var. Onları finansal teknoloji sektörüne kazandırılmalı, desteklenmeli ve hatta onlara çok kritik sorumluluklar verilmeli. Kadınlarımızın fintek sektörüne çok büyük değer katacaklarına eminim. Ayrıca ülkemizde yeni mezun genç kadınları da bu sektöre kazandırmak üzere birçok eğitim ve mentorlük programları var.  YASAD Yönetim Kurulu ve Wtech üyesi olarak ben de bu çalışmalarda yer alıyor hem deneyimlerimle hem de şirketimin imkanları ile katkı sağlamaya çalışıyorum.