Trend Micro Avrasya Bölgesi Yönetici Direktörü Hasan Gültekin ile Fintechtime Mart sayısı için gerçekleştirdiğimiz röportaj yayında.

Trend Micro, ISKF girişimi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler arasında siber farkındalık yaratmak ve çocukları siber tehditlere karşı daha dirençli hale getirmek için tamamen ücretsiz özel bir eğitim programı hazırladı. Trend Micro Cyber Academy kapsamında hazırlanan eğitim programın detaylarını Trend Micro Avrasya Bölgesi Yönetici Direktörü Hasan Gültekin’den öğrendik.

Trend Micro, çocuklara yönelik ücretsiz Siber Güvenlik eğitim programını başlatıyor

 

Trend Micro’nun çocuklara yönelik başlattığı Siber Güvenlik eğitim programının temel amacı nedir?

Trend Micro olarak, çocuklara yönelik siber güvenlik eğitim programımız Cyber Academy ile çevrimiçi güvenlik ve dijital vatandaşlık konusunda erken farkındalık ve anlayış geliştirmeyi hedefliyoruz. Günümüzün giderek daha da dijitalleşen dünyasında çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren çevrimiçi ortamda her geçen gün daha aktif hale geliyor. Bu, çocukları siber zorbalık, kimlik hırsızlığı, uygunsuz içerikler ve yanlış bilgiler gibi sayısız siber tehdide maruz bırakıyor. Cyber Academy programımız çocukları dijital dünyada güvenli ve sorumlu bir şekilde gezinmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmak için özel olarak tasarlandı. Programımızla temel siber güvenlik kavramlarını aşılamayı, kişisel bilgileri korumanın önemini öğretmeyi ve potansiyel çevrimiçi riskleri ayırt etmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Eğitim programının içeriği ve çocuklara siber güvenlik konusunda hangi temel becerileri kazandırmayı hedefliyorsunuz?

Çocuklara yönelik Siber Güvenlik eğitim programımız, dijital dünyada güvenlikleri ve okuryazarlıkları için hayati önem taşıyan geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Parola güvenliğinin temelleri ile başlıyoruz ve çocuklara güçlü, benzersiz parolalar oluşturmanın önemini ve parola paylaşımı ile ilgili riskleri öğretiyoruz. Program ayrıca ek bir güvenlik katmanı olarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) da kapsıyor ve çevrimiçi hesapların korunmasındaki rolünü vurguluyor. Eğitimin önemli bir kısmı, çeşitli platformlardaki gizlilik ayarlarının anlaşılması ve kişisel bilgilerin çevrimiçi paylaşılmasının sonuçları da dahil olmak üzere çevrimiçi gizliliğe ayrıldı. Görüntülü görüşmeler sırasında kişinin çevresinin farkında olması ve yetkisiz kamera erişiminin risklerini anlaması, her fotoğrafı sosyal medyada paylaşmaması gibi kamera güvenliğine dikkat etmenin önemi üzerinde duruyoruz. Ayrıca program, çevrimiçi nezaket ve siber zorbalıkla başa çıkma gibi dijital vatandaşlığın daha sosyal ama aynı derecede önemli yönlerini de ele alıyor. Çocukları saygılı ve düşünceli çevrimiçi iletişimin önemi konusunda eğiterek olumlu bir dijital ortamı teşvik ediyoruz. Program aynı zamanda yanlış bilgi sorununu da ele alıyor ve çocuklara çevrimiçi bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmek için eleştirel düşünme becerilerini ve gerçekleri kontrol etmenin önemini öğretiyor. Telif hakkı yasalarına ilişkin tartışmaları da dahil ederek çocukların fikri mülkiyete saygı göstermenin önemini ve telif hakkı ihlalinin sonuçlarını anlamalarına yardımcı oluyoruz. Son olarak, program ekranlara düzenli olarak ara vermek, fiziksel aktivitenin ve çevrimdışı etkileşimlerin önemi gibi sağlıklı dijital alışkanlıklar aşılıyor. Genel olarak çocukları dijital dünyada güvenli, sorumlu ve etik bir şekilde gezinmeleri için temel beceri ve bilgilerle donatmayı amaçlıyoruz.

 

Bu eğitimlerin çocukların günlük dijital etkileşimlerine nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Cyber Academy programımız, çocukların günlük dijital etkileşimleri üzerinde derin ve kalıcı bir etkiye sahip olacak şekilde özel olarak tasarlandı. Çocukları çevrimiçi dünyada gezinmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak, internette çeşitli durumlarla karşılaştıklarında bilinçli kararlar vermelerini sağlıyoruz. Eğitim, kimlik avı e-postaları veya güvenli olmayan web siteleri gibi potansiyel siber tehditleri fark etmelerini sağlayarak siber saldırılara karşı savunmasızlıklarını azaltıyor. Örneğin, güçlü parolaların ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanımının önemini anlamak, çevrimiçi hesaplarının güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, çevrimiçi gizlilik konusundaki farkındalık, dijital ayak izlerini etkili bir şekilde yönetmelerine rehberlik ederek, paylaştıkları bilgiler ve bunları kimlerle paylaştıkları konusunda dikkatli olmalarını sağlayacaktır.

Teknik becerilerin ötesinde, program çocuklarda dijital vatandaşlık ve sorumluluk duygusunu da geliştiriyor. Çevrimiçi etkileşimlerde nezaket ve saygının değerini öğrenirler ki bu da daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dijital ortamın teşvik edilmesinde çok önemlidir. Onları siber zorbalığın sonuçları ve yanlış bilginin yayılması konusunda eğiterek, çevrimiçi topluluklara olumlu katkıda bulunmaları için teşvik ediyoruz. Bu eğitim aynı zamanda onları ekran süresini yönetmek ve çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyetleri dengelemenin önemini anlamak gibi dijital çağın zorluklarıyla başa çıkmaya hazırlıyor. Özünde, eğitimimiz aracılığıyla aktarılan beceri ve bilgiler sadece çocukları dijital dünyada korumakla ilgili değil, aynı zamanda onları internetin karmaşıklıklarında güven ve muhakeme ile gezinebilen sorumlu, empatik ve bilgili dijital vatandaşlar olmaya hazırlamakla da ilgili.

 

Cyber Academy eğitimlerinin etkileşimli olması planlanıyor mu? Eğer öyleyse, bu etkileşim nasıl sağlanacak?

Özellikle çocuklar için etkili öğrenmenin anahtarının katılım olduğuna inandığımız için Cyber Academy eğitimlerimiz kesinlikle son derece interaktif. Eğitimimizin interaktif doğası, öğrenme sürecini dinamik ve ilgi çekici tutmak için tasarlanmış çeşitli yöntemlerle elde ediliyor. Çocukların gerçek hayattaki zorlukları taklit eden simüle edilmiş siber güvenlik senaryolarına katılabilecekleri oyunlaştırılmış öğrenme modülleri kullanıyoruz. Bu oyunlar sadece eğlenceli değil aynı zamanda eğitici ve çocukların öğrendikleri kavramları pratik, uygulamalı bir şekilde uygulamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, kimlik avı girişimlerini tanımlama veya güçlü parolalar oluşturma gibi işlenen konuları pekiştiren etkileşimli görevler ve bulmacalar da ekliyoruz. Bu yaklaşım, çocukların öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlayarak siber güvenlik kavramlarını daha iyi anlamalarını ve akılda tutmalarını sağlıyor. Ayrıca, katılımcılar arasında ekip çalışmasını ve iletişimi teşvik eden işbirlikçi faaliyetler uyguluyoruz. Bu, çocukların deneyimlerini paylaşabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri grup projeleri ve sınıflar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

 

Eğitimlerin çocuklara ulaştırılmasında ebeveynlerin ve öğretmenlerin rolü ne olacak?

Aileler ve öğretmenler, hem kolaylaştırıcı hem de rol model olarak Cyber Academy eğitimlerinde öğrenilen derslerin pekiştirilmesinde, kavramların ve uygulamaların anlaşılmasını ve günlük hayatta uygulanmasını sağlamada çok büyük bir rol üstleniyorlar. Öğretmenler bu siber güvenlik ilkelerini sınıf etkinliklerine ve tartışmalarına entegre ederek siber güvenliğin önemini sürekli vurgulayan bir eğitim ortamı oluşturuyorlar. Bu arada aileler de bu öğrenimi evlerine taşıyarak çocuklarına bu uygulamaları kendi kişisel dijital etkileşimlerinde uygulamaları konusunda rehberlik ediyorlar. Bu işbirlikçi yaklaşım, çocukların siber güvenlik farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmede tutarlı ve destekleyici bir rehberlik almalarını sağlayarak öğrenme sürecini daha etkili ve günlük dijital alışkanlıklarında yerleşik hale getiriyor.

 

ISKF girişiminin 19 ülkede aktif olarak yürütülmesi, Trend Micro’nun siber güvenlik konusundaki global vizyonunu nasıl yansıtıyor?

ISKF girişiminin 19 ülkede aktif olarak faaliyet göstermesi, Trend Micro’nun küresel olarak güvenli bir dijital ortama olan kararlılığının bir göstergesi ve dijital bilgi alışverişi için güvenli bir dünya yaratma vizyonumuzla örtüşüyor. Bu girişim, 1,4 milyondan fazla çocuğa, 2,4 milyon ebeveyn ve öğretmene ulaşarak ve 37.000 okulla işbirliği yaparak, küresel ölçekte daha güvenli bir çevrimiçi topluluğu teşvik etmeye olan bağlılığımızın altını çiziyor. Sadece çocukları değil, ailelerini ve eğitim kurumlarını da eğitmeye odaklanmamız, siber güvenlik farkındalığına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu geniş kapsamlı erişim, siber güvenliğin evrensel farkındalık ve eğitim gerektiren küresel bir mesele olduğuna dair inancımızı yansıtıyor. Bu girişimin 15. yılını kutlarken, çeşitli ülkelerdeki sürekli çabalarımız, dünya çapındaki toplulukları teknolojiyi güvenli, sorumlu ve başarılı bir şekilde kullanmaları için bilgi ve araçlarla güçlendirme kararlılığımızı vurguluyor. Bu girişimimiz sadece riskleri azaltmakla kalmayıp aynı zamanda farklı küresel topluluklar arasında dijital etkileşimlerin olumlu potansiyelini artırma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor.

 

2024 yılının sonuna kadar 10 bin çocuğa ve ailesine ulaşma hedefine nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?

Türkiye’de 2024 yılı sonuna kadar 10.000 çocuk ve ailesine ulaşma hedefimize ulaşmak için, doğrudan eğitim programları, yerel okullar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri  ve daha geniş erişim için dijital platformlardan yararlanmayı birleştiren çok yönlü bir strateji uyguluyoruz. Özellikle Türk ailelerin ihtiyaçlarına ve kültürel bağlamlarına göre uyarlanmış bir dizi interaktif atölye çalışması ve eğitim oturumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak siber güvenlik müfredatımızı mevcut programlara entegre edebilir, böylece erişimimizi ve etkimizi en üst düzeye çıkarabiliriz. Ayrıca, eğitim kaynaklarımızı uzak veya yetersiz hizmet alan bölgelere ulaştırmak için dijital araçları ve sosyal medya kampanyalarını kullanarak Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların ve ailelerin önemli siber güvenlik bilgilerine erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamlı yaklaşım, katılımcıları yalnızca eğitmekle kalmayıp aynı zamanda siber güvenlik farkındalığı ve güvenli çevrimiçi uygulamalar konusunda toplum çapında bir bağlılık geliştirmeyi amaçlıyor.

 

Trend Micro’nun siber güvenlik alanındaki global liderliği, çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim programlarında nasıl bir avantaj sağlıyor?

Trend Micro’nun 30 yılı aşkın uzmanlığı, önemli küresel tehdit araştırmaları ve sürekli inovasyonla desteklenen siber güvenlik alanındaki küresel lider konumu, çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim programlarımızda önemli bir avantaj sunuyor. Bu liderlik bizi, eğitim içeriğimize entegre ettiğimiz, gelişen siber güvenlik ortamına ilişkin en son bilgiler ve gerçek dünya içgörüleriyle donatıyor. Geniş kaynaklarımız ve yetenekli işgücümüz, genç kitleler ve aileleri için özel olarak hazırlanmış kapsamlı, güncel ve ilgi çekici eğitim materyalleri oluşturmamızı sağlıyor. Bu sayede, aktardığımız bilgilerin yalnızca konuyla ilgili ve güncel olmasını değil, aynı zamanda siber güvenlik alanındaki en son gelişmelere ve en iyi uygulamalara dayanmasını da sağlıyoruz. Küresel bakış açımızdan ve teknik becerilerimizden yararlanarak, aileleri dijital dünyanın karmaşıklıklarıyla güvenli ve kendinden emin bir şekilde yüzleşmeye ve bunlarla başa çıkmaya hazırlamada sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda proaktif olan eğitim programları sunabiliyoruz.

 

Çocukları iyi bir dijital vatandaş olmaya nasıl teşvik ediyorsunuz ve bu kavramın içeriği sizce neleri kapsıyor?

Çocukları iyi birer dijital vatandaş olmaya teşvik etmek eğitim programlarımızın temel unsurlarından biridir ve bu kavram çevrimiçi ortamda bir dizi sorumlu ve saygılı davranışı kapsıyor. Çocuklara etkileşimlerinde saygı ve nezaket göstermek, dijital ayak izlerinin etkisini anlamak ve eylemlerinin başkalarını nasıl etkileyebileceğinin farkında olmak gibi çevrimiçi görgü kurallarının önemini öğreterek bu konuya yaklaşıyoruz. Ayrıca, çevrimiçi bilgi paylaşımı ve tüketimi söz konusu olduğunda eleştirel düşünmenin önemini vurguluyor ve güvenilir kaynaklar ile yanlış bilgiler arasında ayrım yapmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, kişisel bilgileri korumak ve çevrimiçi varlıklarını korumak için mevcut ayarları ve araçları anlamak gibi çevrimiçi gizlilik ve güvenlik uygulamalarının önemini vurguluyoruz. Bu unsurları kapsamlı bir müfredata entegre ederek, çocukları yalnızca güvenli çevrimiçi davranışlar konusunda eğitmeyi değil, aynı zamanda dijital dünyada gezinirken sorumluluk ve etik davranış duygusu aşılamayı da amaçlıyoruz.

 

Siber güvenlik eğitimlerinin çocukların gelecekteki dijital dünyadaki yerlerini nasıl şekillendireceğini öngörüyorsunuz?

Siber güvenlik eğitiminin, çocukların dijital dünyadaki geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağını ve onları giderek daha fazla birbirine bağlanan bir ortamda güvenli ve kendinden emin bir şekilde gezinmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatacağını düşünüyorum. Çevrimiçi riskler, dijital güvenlik için en iyi uygulamalar ve teknolojinin etik kullanımı hakkında genç yaşta derin bir anlayış aşılayarak, onları yalnızca kendilerini siber tehditlere karşı korumaya hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital okuryazar bireylerden oluşan bir nesli de teşvik ediyoruz. Siber güvenlik farkındalığındaki bu erken temel, muhtemelen kişisel ve toplumsal çevrimiçi güvenliğe yönelik daha proaktif bir yaklaşımı teşvik edecek ve potansiyel olarak bazılarına büyüyen siber güvenlik alanında kariyer yapmaya ilham verecektir. Bu çocuklar olgunlaştıkça, dijital etkileşimlere yönelik bilinçli ve temkinli yaklaşımları, dijital teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir çağda hayati önem taşıyan daha güvenli ve sorumlu bir çevrimiçi topluluğa katkıda bulunacaktır.

 

Siber güvenlik eğitim programının çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri neler olabilir?

Siber güvenlik eğitim programının çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri hem derin hem de geniş kapsamlıdır. Küçük yaşlardan itibaren siber güvenlik farkındalığını ve güvenli dijital uygulamaları aşılayarak, çocuklar çevrimiçi dünyada güvenli ve sorumlu bir şekilde gezinme konusunda güçlü bir temel oluşturuyor. Bu erken eğitim, çocukların yaşamları boyunca siber tehditlere karşı savunmasızlıklarını en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek sürekli gelişen dijital riskler ortamını ayırt etmelerini ve uygun şekilde tepki vermelerini sağlıyor. Bu çocuklar birer yetişkine dönüştüklerinde, günümüzün teknoloji odaklı toplumunda çok önemli olan dijital okuryazarlık ve etik anlayışını da beraberlerinde taşıyacaklar. Ayrıca, siber güvenlik kavramlarını bu denli erken dönemde anlamaları, bazılarının bu alanda kariyer yapmaya ilgi duymasına yol açacak ve yetenekli siber güvenlik uzmanlarına yönelik artan talebi karşılayacaktır. Nihayetinde, siber farkındalığa sahip bireylerden oluşan bir nesli teşvik ederek, daha güvenli, bilgili ve sorumlu bir dijital topluma katkıda bulunarak hem bireysel kullanıcılara hem de daha geniş bir topluma fayda sağlayabiliriz.

 

Bu tür eğitimlerin genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi için gelecekteki planlarınız nelerdir? Paydaşlarınızı çeşitlendirmek konusunda bir çağrınız olacak mı?

Siber güvenlik eğitim programlarımızın genişletilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik planlarımız, erişimimizi genişletmeyi ve içeriğimizin kapsayıcılığını artırmayı içeren stratejik bir yaklaşım içeriyor. Programlarımızı farklı toplulukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamanın öneminin farkındayız; bu da eğitim materyallerimizin çeşitli yaş gruplarına, kültürel bağlamlara ve öğrenme stillerine uyarlanmasını gerektiriyor. Bunu başarmak için, programlarımızın daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir ve ilgili olmasını sağlamak amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, sektör uzmanları gibi daha geniş bir paydaş yelpazesiyle iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda, çevrimiçi ve etkileşimli öğrenme platformları sağlamak için teknolojiden yararlanmayı ve kaynaklarımızı uzak veya yetersiz hizmet alan bölgelerdeki kişiler için kullanılabilir hale getirmeyi de içeriyor. Sadece eğitmekle kalmayıp aynı zamanda toplumun her kesiminden bireylere ilham veren ve onları güçlendiren kapsayıcı bir siber güvenlik eğitim ekosistemi oluşturmayı ve küresel olarak bilgilendirilmiş ve siber dirençli bir toplumu teşvik etmeyi hedefliyoruz.