Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından yayımlanan raporda, regülatörlerin fintech konusunda rekabeti daha fazla teşvik etmeleri gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği Parlamentosu bünyesinde ekonomi ve para idaresi konusunda çalışmalar gerçekleştiren Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) bir rapor yayımladı. Düzenleyicilerin fintech’ler konusunda rekabeti daha fazla teşvik etmeleri gerektiğini belirten raporda, finansal istikrarın düzeltilmesi ile ilgili meseleler masaya yatırıldı.

Yakın dönemde yaşanan mali krizler nedeniyle rekabet konusunun rafa kaldırıldığını aktaran rapor, düzenleyicilerin konuyu etraflıca inceleyerek yeniden rekabeti teşvik etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin rekabet konusunda pasif kaldığı iddiası

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından yayımlanan, “Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)” isimli çalışmada, fintech’lerin yapılarından ve rekabetçi ortam sunmalarından bahsedildi.

Fintech startup’larının sayısının günbegün arttığını belirten rapor içerisinde, geleneksel finans kurumları ve büyük teknoloji şirketleri arasında oluşan rekabete dair bilgiler yer aldı. Rapor, regülatörler tarafından oluşturulan bazı faktörlerin rekabetçi yapıyı zedeleyebileceğini öne sürdü. Online platformların kullanımıyla oluşan ağ verileri, müşteri verilerine erişim, standart sağlanması, birlikte çalışabilirlik ve ortak algoritma kullanımı gibi etmenler hakkında oluşturulan regülasyonların rekabeti zedeleyebileceği fikri savunuldu.

Hazırlanan raporda, düzenleyicilerin oluşturdukları reformlarla rekabet alanının uyumsuzluğu konusu ele alındı. Hem Avrupa Komisyonu hem de Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından oluşturulan fintech planlarının eksiklikleri de ortaya çıkarıldı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Komisyon’un hazırladığı Fintech Eylem Planı, rekabet konularının reform sürecine nasıl dahil edileceği konusunda muğlak ifadeler kullanmaktadır. Birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıyla standart oluşturma çalışması, rekabet edebilir ortamı köreltmektedir. Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından oluşturulan Fintech Yol Haritası açık ifadeler kullanmaktan uzaktır. Oluşturulan plan, rekabet ile teknolojik tarafsızlık ilişkisini geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır.”

AB Parlamentosu’na göre oluşturulan planlar fintech’in ruhuna ters

Fintech ekosistemindeki rekabet sorunlarını analiz etmek için oluşturulan rapor, ekosistemin mevcut durumu hakkında bilgi verdikten sonra konuları detaylandırarak devam etti. Sunulan hizmetler, pazarın ve kullanıcıların bakış açısından değerlendirme yapan komite, rekabete aykırı potansiyel faktörleri de inceledi. Sonuçların hem fintech ekosistemi, hem de somut hizmet kategorilerindeki etkileri analiz edildi.

Fintech ekosisteminin hala çok genç olduğuna ve sürekli geliştiğine vurgu yapan raporun yazarları, rekabet kaygılarıyla nasıl başa çıkılacağına dair yerleşik bir vaka uygulamasının da henüz geliştirilmediğini belirttiler.

AB Parlamentosu tarafından yayımlanan raporda belirtildiğine göre, regülatörler tarafından oluşturulan yol haritaları ve fintech eylem planları, finansal teknoloji firmalarının çalışma mantığına ters düşüyor. Hazırlanan raporda fintech’in ortaya çıkış nedenine vurgu yapılarak, müşterilere yönelik verilere veya şeffaflığa erişim ile ilgili rekabetçi konularda, daha tutarlı ve daha akıcı politikaların hazırlanması gerektiği söylendi.

Hazırlanan dokümanda fintech’lerin; düzenleyiciler, rekabet hedefleri, ilkeler ve oluşturulan çerçeveler konusunda verimli bir zemin sunmakta olduklarına vurgu yapıldı. Bu durumun finansal düzenleme politikalarının daha rekabetçi bir duruşa doğru yeniden dengelenmesine yardımcı olabileceğine işaret edildi.

AB Parlamentosu tarafından yayımlanan, “Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)” isimli çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Avrupa Bankacılık Otoritesi Fintech’lere Karşı Bankaları Uyardı