TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk BİLGETEKİN ile Fintechtime Eylül & Ekim sayısı için özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin yeni yönetim kurulu başkanı Ufuk Bilgetekin ile bir araya gelerek TÖDEB’in gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi aldık.

 

Başkanım öncelikle yeni görevinizi tebrik ediyoruz, yeni yönetim sektörümüz için hayırlı olsun. Sizin yönetiminizle birlikte nasıl bir değişim beklemeliyiz?

Öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür eder, hepimiz için başarılı bir dönem olmasını arzu ederim. 25 yılı aşkın süredir, fatura ödeme hizmetleri başta olmak üzere finans sektörünün içindeyim. Geçmişten bu yana edindiğim sektörel deneyimle birlikte TÖDEB’in vizyonu ve misyonu doğrultusunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediği bu yola katkım olacağına inancım tam. Kaldı ki TÖDEB, kurulduğu günden bugüne ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sektörde lider konuma gelmesi için çalışmalarını son derece titizlikle yürütüyor. Bizim de önceliğimiz, devam eden projelere ivme kazandırmak olacak. Yenilikçi ve inovatif çözümlerle ödeme alanındaki faaliyetlerin gelişimini sağlamaya devam edeceğiz.

 

TÖDEB’de TCMB lisanslı 56 sektör temsilcisi yer alıyor. Diğer yandan yeni lisans başvurularının sonuçları da merakla bekleniyor. Yasal mevzuatın geliştirilme çalışmalarında da aktif roldesiniz. Sektörün TÖDEB’den genel beklentileri konusunda neler söylemek istersiniz?

Şu an mevcutta lisansa sahip TÖDEB üyesi toplam 56 adet ödeme ve elektronik para kuruluşu olsa da çok yakın zamanda yeni lisans alacak kuruluşlarla birlikte bu sayının artacağını öngörüyoruz. Sektörün en büyük beklentisinin güçlü temsil olduğunun bilincindeyiz. Sizin de belirttiğiniz gibi yasal mevzuatın geliştirilmesi çalışmalarındaki aktif rolümüz gereği kamu kurumları ile aramızdaki iletişim ve koordinasyonun önemi büyük. Bizler bu iletişimi güçlü tuttukça gerek kamu gerek özel sektörle işbirliği projelerimiz de artarak devam edecek. TÖDEB’in temsil yetkisi dışında, sektörde yol gösterici niteliğini taşıması ve mevzuatla ilgili uygulamada yaşanan problemlere yönelik girişimlerde bulunması üyeler nezdinde de oldukça kıymetli görülen bir katkı. İlerleyen dönemde TÖDEB Veri Transfer Sistemi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağımız genel ve istatistiki verilerle de şeffaf bir ekosistemin oluşmasında fayda sağlamamız kaçınılmaz olacak.

 

Nakit ödeme sistemleri yerini dijital ödeme hizmetlerine bırakıyor, sektörümüz her geçen gün çeşitlenerek büyüyor. Sizden genel bir sektör değerlendirmesi alabilir miyiz?  

Yüksek kalite ve güvenlik standartları altında karekod, FAST, IBAN, açık bankacılık, dijital bankacılık ve servis bankacılığı gibi modellerin gündelik yaşamda kolaylaştırıcı etkilerini görüyoruz. Bu anlamda, önümüzdeki dönemde sektörün büyüme ivmesinin aratacağını söylemek yanlış olmaz. Sektöre yeni ve etkili oyuncuların da dahil olması, her geçen gün gelişen ve değişen ürün ve hizmet yelpazesiyle dijital ürün ve hizmetlere olan mevcut ilginin, ilerleyen dönemlerde de artarak devam etmesi ve bunun da ödeme ve elektronik para sektörüne olan ilgiyi daha da artırması kaçınılmaz. Bu noktada gelişen ihtiyaçlara göre yeni sektörel standartların geliştirilmesi ve uygulanması bakımından TÖDEB, tüm üyeleri ve yetkili kamusal otoritelerle iş birliği içindeki çalışmalarını hızlandıracak.  Yatırımcıların ilgi odağında bulunan fintek sektörü oyuncuları arasında yalnızca üyelerimiz lisansa ve kamusal denetime tabii olduğundan, TÖDEB üyeleri sektörün temelini oluşturuyor ve yatırımcılara güven duygusunu aşılıyor. Dolayısıyla TÖDEB olarak üstlendiğimiz sorumluluğun son derece önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Sektöre yeni giren oyuncular ve yeni iş modelleriyle finansal tabana yayılma hızımız daha da büyüyecek. Teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, düzenlemelerin yenilikleri destekleyici şekilde oluşturulmaya devam etmesi halinde, finansal sistemimizin daha da zenginleşip renklendiğini, etkin rekabetin yaşandığını ve en nihayetinde birey ve işletmelerin kazandığını gözlemleyeceğiz.

 

Sektörümüze girmesi beklenen yeni kuruluşlara neler önerirsiniz?

Aramıza yeni katılacak paydaşlara, öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK’ın düzenlemeleri ve talimatları başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatı bütüncül bir bakış açısıyla derinlemesine incelemelerini; gelişen ve güncellenen mevzuatları yakından takip etmelerini, öngörülen hukuksal yükümlülükler ile teknik ve operasyonel gereklilikleri yerine getirmek noktasında özenli olmalarını öneriyoruz. Bu noktada zaten TÖDEB olarak Üyelerimize destek oluyor, gerektiğinde yönlendirmelerde bulunuyoruz. Aynı zamanda, teknolojik gelişmelerle artan dijital tehditler sebebiyle, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında edindikleri hassas müşteri verileri ile müşteri bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve prosedürler hususunda gerekli tedbirleri almaya özellikle önem göstermeleri gerektiğini de vurgulamak lazım.

Sektöre yeni girecek olan kuruluşların sunacakları yeni finansal ürün ve hizmetlerle, sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamalarını, müşteri memnuniyeti odağıyla faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının hizmet kalitesinin artmasını desteklemelerini, dolayısıyla finansal sistemde etkin rekabete ivme katmalarını bekliyoruz.

 

TÖDEB, 2022 yılından itibaren sektörün temel performans göstergelerini periyodik olarak yayınlayacağını (hedef olarak) açıklamıştı. Sistem şu an hangi aşamada, genel ve istatistiki bilgileri ne zaman görebileceğiz?

Öncelikle, ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin olarak bugüne kadar açıklanmış herhangi bir veri bulunmadığının ve sektöre ilişkin sayısal bilgi paylaşımının ilk defa yapılacağının altını çizmekte fayda var. Bu sayede, sektör özelinde sağlıklı verilere ulaşılması yönünde yaşanan engellerin kalkmasına yönelik büyük bir adım atılacak.

TÖDEB’in genel ve istatistiki bilgileri toplama ve düzenli olarak kamuya açıklama yetkisi kapsamında oluşturduğumuz elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS), yılın son çeyreğinde canlıya alınacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yakın tarihte gelen onayla birlikte, TVTS aracılığıyla üyelerden alınan doğru ve güncel veri ile kamuoyunun aydınlatılması için önemli bir kaynak yaratılmış olacak. Bir ilk olarak, sektörümüzün temel performans göstergelerini periyodik olarak yayınlayacağız. Doğru ve güvenilir bilgiye erişim sektörümüze her açıdan katma değer sağlayacak. İş hacimlerinin büyümesi noktasında özellikle kamuoyuna açıklanacak istatistiki verilerle birlikte, yatırımcıların dikkatini çekeceğimize, iş birlikleri ve yatırımların artış göstereceğine inanıyoruz. Finansal sistemin istikrarının korunması ve tüketici güven endeksinin güçlü kaynaklara dayanması yönünde de önemli bir yenilik olacağı kuşkusuz.

Güncel ajandanız eşliğinde kısa ve uzun dönem hedeflerinizde neler var? TÖDEB gelecekte nasıl bir yol haritası izleyecek?

TÖDEB ilerleyen dönemde, ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında mesleki gelişimi sağlamak amacıyla sektöre yönelik bilgi birikimini artırmak ve ödeme alanındaki faaliyetlerin gelişimini sağlamak misyonuyla çalışmalarına devam edecek. Bugüne kadar sektördeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim faaliyetlerine ilişkin iki önemli projeyi hayata geçirirdik. 42 Okulları ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, 42 İstanbul Okulunda eğitim gören öğrencilere, ‘10 Oturum- 10 Konuşmacı’ etkinlikleriyle ödeme ve elektronik para sektörünün tanıtımını yapıyoruz. Diğer bir yanda, yazılımcı yetiştirilmesine yönelik olarak “Bootcamp” adı verilen ortalama 30 kişilik sınıflarda online eğitimler veren Patika.dev ile JAVA ve .NET eğitimlerine özel iki adet TÖDEB sınıfı açtık. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sektörde çalışma imkânı vereceğiz. Aynı zamanda, yeni iş birliklerinin yanı sıra ödeme ve elektronik para mevzuatı, güvenlik, bilgi sistemleri, muhasebe ve benzeri alanlarda hem TÖDEB üyesi olan profesyonellerin hem de akademisyenlerin eğitim vereceği TÖDEB eğitim programlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sektöre nitelikli iş gücü kazandırma noktasında finansal kapsayıcılık ve finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalarımız ve kararlı adımlarımızla sektörümüzü stratejik açıdan potansiyeli yüksek bir konuma taşıyacağız.

Küresel anlamda hedeflerimizden bahsetmek gerekirse sadece ülkemizde değil, dünyada fintek sektörünün nereye gittiğini yakından inceleyebilmek ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının global düzeyde tanıtımını yapmak adına TÖDEB ile benzer minvalde olan uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Eğitim, veri paylaşımı, uluslararası iş birlikleri başta olmak üzere yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye’nin fintek lideri konumuna gelebilmesi adına TÖDEB olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

TÖDEB’in genel ve istatistiki bilgileri toplama ve düzenli olarak kamuya açıklama yetkisi kapsamında oluşturduğumuz elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS), yılın son çeyreğinde canlıya alınacak.