Sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Albaraka Türk, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korumayı devam etti.

Albaraka Türk, 2019 yılından bu yana endeksteki tek katılım bankası olma unvanına da sahip. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Malek K. Temsah, “Albaraka Türk olarak sürdürülebilirlik konusuna oldukça önem veriyoruz. Öyle ki artık bu konu kendimize belirlediğimiz bir hedeften ziyade rutin faaliyetlerimizin ve hayatımızın bir parçası haline geldi. Sürdürülebilirlik çalışmalarına gösterdiğimiz özen ve şeffaflıkla birlikte, bu yaklaşımımızı tüm paydaşlarımıza yansıtmayı ve onları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayrıca çalışmalarımızın neticesinde Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerimizi koruduğumuz için de mutluyuz.” dedi.

 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İlk ve Tek Katılım Bankası

Doğanın azmine ve kendini yenileme çabasına destek veren Albaraka Türk, faaliyetleriyle gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak, etik ilkeleri doğrultusunda güvenli ve adil bir iş ortamını tesis etmek ve daha sağlam bir finansal yapı inşa etmek için çalışıyor. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik alanında lider pozisyonunu koruyan banka, 2019 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ilk ve tek katılım bankası olmaya devam ediyor.

Topluma ve doğaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için her geçen gün hedef ve aksiyonlarını geliştiren Banka, iş modelini Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) Sistemi’ne uygun olarak kurguluyor. Bu çerçevede, “Çevre” başlığı altında iklim değişikliği ve su güvenliği, enerji kullanımı ve emisyon azaltımı, atıklar ve geri dönüşüm, çevre odaklı finansal ürünler ve uygulamalar; “Sosyal” başlığı altında iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve etik, bilgi ve veri güvenliği; “Yönetişim” başlığı altında ise kurumsal sorumluluk ve toplumsal kalkınma, yönetim kurulu ve komitelerin yapısı, hissedar ve paydaş yönetimi konularına odaklanıyor.

 

Sürdürülebilirlik Odaklı Faaliyetler Devam Edecek

Şirketlerin Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) faaliyetlerini değerlendiren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan banka, paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürüyor. Yakın zamanda 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayan ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (BM SKA) ulaşılmasına katkı sağlayan Albaraka Türk, tüm paydaşlarıyla çalışarak sürdürülebilir iş modelini geliştirmeye devam ediyor. BM SKA’ları doğrultusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden banka, oluşturacağı hedefleri ve alacağı aksiyonları bu çerçevede oluşturarak güncel tutmayı sürdürüyor. Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ne de (Science Based Targets Initiative-SBTi) katılan banka, önümüzdeki günlerde şirketin emisyonlarının etkisini azaltacak hedefler belirleyerek sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerine devam edecek.