Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2023 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı, 15.5 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 1.5 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1.1 trilyon TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti; aktiflerin %70’i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduatı tabanı yılın ilk 3 ayında %14 büyüme ile 1.0 trilyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15.9*özkaynak kârlılığı %38.2** , aktif kârlılığı ise %4.5** seviyelerinde gerçekleşti.

 

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Ülke olarak en sıkıntılı dönemi yaşadığımız bir çeyreği bitirdik. Çok büyük bir felaketle karşılaştık. Kurum olarak ilk önceliğimiz yöre insanı ve çalışanlarımıza devlet ve bütün paydaşlarımızla maddi manevi destek olmak. Şu an en büyük ev ödevimiz sıkıntının halen devam ettiğini unutmadan insanlarımızın yanında olmak, her türlü desteğe devam etmektir. 

Bankacılık faaliyetlerimizi değerlendirecek olursak,  2023 yılı global arenada hareketli başladı; resesyon, yüksek enflasyonla birlikte dünya çapındaki bankalarda yaşanan krizler, sağlam bankacılık sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye’de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir. Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye kârlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

Yoğun regülasyonlar kredi büyümesinin yönünü ve boyutunu belirlemeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde ticari kredi büyümemizde belirgin bir hız kaybı yaşanırken, tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme trendine devam etti. Aktif kalitemiz oldukça yüksek, önümüzdeki dönemde de bunu negatif etkileyecek bir gelişme beklemiyorum. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi aşırı tedbirli karşılık politikamızı bu dönemde de sürdürdük. Sektörün mutlak değer olarak en yüksek karşılığını ayırdık.”

 

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteri kazanımı stratejik önceliğimiz olmakla beraber mevcut müşteride derinleşmenin çok daha fazla önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu konuda şüphesiz ki en büyük yardımcımız dijitalleşme, veri ve yapay zekâ. 2022 sonunda sektörde öncü olarak başlattığımız açık bankacılık servisiyle, müşterilerimize kanal, zaman ve mekân bağımsız şekilde hareket edebilme imkânı sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi tüzel müşterileri de içine dahil edecek şekilde en üst düzeye taşıdık, önümüzdeki dönem sektörden ayrışan bu özelliğimizle, müşterilerimize daha fazla katkıda bulunmayı bekliyoruz.

Banka olarak, ana stratejilerimizin başında gelen sürdürülebilirlik, finansmanın ötesinde boyutlara taşındı. Müşterileri bilgilendirmek, gelecekle alakalı aksiyonlar almak ve çok ciddi taahhütlere imza atmak gibi önemli ana önceliklerimiz oldu. PACTA (Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi) metodolojisiyle uyumlu ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Türkiye’den ilk banka olduk. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 8.yıldır üst üste yer alarak, dünya sıralamasında 5. en yüksek skoru aldık. 2022 yılında başladığımız İhracatta Sürdürülebilir Gelecek buluşmalarına ise devam edeceğiz. 

Garanti BBVA olarak, güçlü bilançomuz ve yetkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

 

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri – 31 Mart 2023

Başlıca Bilanço KalemleriCari Dönem
31.03.2023
Önceki Dönem
31.12.2022
Değişim %D
Toplam Aktifler 1,471,664,421 1,303,578,483%12.9
Krediler* 826,530,016 761,104,244%8.6
  -Canlı Krediler 807,224,580 742,079,674%8.8
     -Takipteki Krediler 19,305,436 19,024,570%1.5
Müşteri Mevduatları 1,036,686,081 906,910,251%14.3
Özsermaye 174,417,124 153,124,120%13.9
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir.
   
Başlıca Gelir KalemleriCari Dönem
31.03.2023
Önceki Dönem
31.03.2022
Değişim %D
Net Faiz Geliri 18,667,056 14,243,833%31.1
Operasyonel Giderler 11,983,529 5,285,523%126.7
     -Personel Giderleri 4,274,087 2,023,051%111.3
  -Diğer Faaliyet Giderleri 7,709,442 3,262,472%136.3
Net Ücret ve Komisyonlar 6,608,235 3,206,043%106.1
Net Kâr 15,452,557 8,262,614%87.0

 

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç 

**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir